Modernizacija EU sredstvima

S obzirom na to da se gotovo 55 posto željezničke mreže u RH odnosi na željezničke linije važne za međunarodni prijevoz, HŽ Infrastruktura u osuvremenjivanju hrvatske željezničke mreže težište stavlja na projekte čije je sufinanciranje predviđeno najvećim dijelom iz EU-ovih fondova, odnosno na one projekte za koje HŽ Infrastruktura već ima osigurana europska sredstva, kao i na sve buduće projekte koji se mogu realizirati kroz sufinanciranje iz EU-ovih fondova.

PROJEKTI U PROVEDBI
 

 

 

E-brošura CEF

EU FONDOVI 2007-2013

EU FONDOVI 2014-2020

INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE