Pristup infrastrukturi

 

HŽ Infrastruktura na nediskriminirajući način dodjeljuje trase vlakova te pruža sve druge željezničke usluge koje su potrebne za obavljanje prijevoza putnika i robe.

Kako bi se zainteresirani korisnici što jednostavnije i što detaljnije informirali o mogućnostima i načinu korištenja željezničke infrastrukture i željezničkih usluga koje nudimo, kao i uvjetima sklapanja ugovora za navedene usluge, pripremili smo:

 • izvješće o mreži
 • opće uvjete ugovora o pristupu željezničkoj infrastrukturi
 • računalne aplikacije za:
  • naručivanje i otkazivanje trasa vlakova
  • najavu vlaka i pregled podataka o vlaku
  • pregled:
   • obračuna naknada realiziranih željezničkih usluga
   • sklopljenih ugovora, dozvola, propisa, upute za rukovanje vagonskim vagama
   • općih akata upravitelja infrastrukture iz Ugovora o pristupu i Izvješća o mreži
   • izvadaka iz poslovnih redova kolodvora i ostalih dokumenata vezanih uz korištenje željezničkih usluga
  • pregled trenutačne pozicije vagona.

Računalne aplikacije nalaze se u Korisničkom centru i za njihovo korištenje potrebno je zatražiti lozinku.

KORISNIČKI CENTAR
OPĆI UVJETI UGOVORA O PRISTUPU ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI
KOORDINACIJSKI SASTANCI
Skip to content