Koordinacijski sastanci

 

Prema članku 15. Zakona o željeznici (NN 32/2019 i 20/2021), glavni upravitelj infrastrukture dužan je organizirati redovite koordinacijske sastanke sa zainteresiranim željezničkim prijevoznicima i podnositeljima zahtjeva uz sudjelovanje Regulatornog tijela kao promatrača.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je nakon prethodnog savjetovanja sa željezničkim prijevoznicima i regulatornim tijelom sastavila Smjernice za koordinacijski sastanak.