Nekretnine za zakup

 

NEKRETNINE ZA PRODAJU
JAVNI POZIVI (NATJEČAJI)

Saznajte više…

Ukoliko želite da vas obavijestimo o terminu raspisivanja javnog poziva (natječaja) molimo da nam se pisanim putem (pismom namjere) javite na našu adresu:

HŽ Infrastruktura d.o.o.
Sektor nekretnina
Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb
telefon: +385 1 3783 054
fax: +385 1 3783 147
mail: nekretnine@hzinfra.hr

PRAVO SLUŽNOSTI I PRAVO GRAĐENJA

Informacije o postupku i sadržaju zahtjeva za osnivanje prava stvarne služnosti i prava građenja na nekretninama kojima upravlja HŽ Infrastruktura d.o.o. i na nekretninama u vlasništvu/ suvlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o. dostupne su ovdje.

KONTAKT

Za sve informacije o nekretninama obratite nam se na:
HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor nekretnina , Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb
telefon ikona 15px  +385 1 3783 054
fax ikona 20px +385 1 3783 147
mail ikona 20 px nekretnine@hzinfra.hr

! NAPOMENA

Fotografije, tlocrti i ostali sadržaj prikazani na ovoj stranici informativnog su karaktera. Za uvid u aktualno stanje pojedine nekretnine molimo vas da se obratite zaposlenicima Sektora nekretnina ili kolodvorskome osoblju.

Željeznički poslovni prostori i zatvoreni skladišni prostori daju se u zakup temeljem javnog natječaja, sukladno Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 35/05; 41/08; 125/11; 64/2015; 112/2018) i Odluci o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnoga prostora Ministarstva državne imovine.

Za zemljišta, lokacije za postavu automata, otvorene skladišne prostore te oglasne površine ugovor o zakupu sklapa se po pisanome zahtjevu stranke, odnosno bez objave javnog natječaja isključivo u slučaju kada nema drugih upita za istu lokaciju i to nakon što se pribave suglasnosti i uvjeti stručnih službi HŽ Infrastrukture, primjenom Odluke o visini zakupnine za uporabu željezničkog prostora koju je donijela Uprava HŽ Infrastrukture. Na te ugovore primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05; 41/08; 125/11; 78/201529/2018). Javni natječaj obvezno se raspisuje ukoliko je više stranaka zainteresirano za isto zemljište ili isti oglasni prostor.

Skip to content