Izvješća o održivosti

Dana 1. siječnja 2017. u zemljama članicama EU-a počela se primjenjivati Direktiva o nefinancijskom izvještavanju i raznolikosti (2014/95/EU), koja je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena unutar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (NN br. 120 od 21.12.2016.). Time je za određene poslovne subjekte uvedena obveza sastavljanja nefinancijskog izvješća, odnosno izvješća o održivosti.

I HŽ Infrastruktura postala je obveznik objavljivanja nefinancijskog izvješća s informacijama o poslovnom modelu poduzeća, okolišu, društvenim utjecajima, uključujući i zaposlenike, poštivanju ljudskih prava, borbi protiv korupcije i podmićivanja te raznolikosti sastava odbora direktora. Tako se izvješće izravno odnosi na pitanja društveno odgovornog poslovanja. Društveno odgovorno poslovanje jest opredjeljenje tvrtke za unapređenje dobrobiti zajednice kroz dragovoljnu poslovnu praksu i doprinose na račun vlastitih resursa.

Zakonske odredbe koje se odnose na nefinancijska izvješća stupile su na snagu 1. siječnja 2017. godine, a temeljem njih gospodarski subjekti u 2018. godini imali su obvezu izraditi prva nefinancijska izvješća (za financijsku godinu 2017.).

U skladu s time HŽ Infrastruktura predstavlja svoja izvješća o održivosti:

 

Izvješće o održivosti 2022.
Skip to content