Politika raznolikosti i nediskriminacije

Raznolikost je jedna od temeljnih vrijednosti suvremenoga društva. Zaposlenici svojim vještinama, kreativnošću i inovativnošću predstavljaju ključ uspjeha svake organizacije. U skladu s time 2017. godine HŽ Infrastruktura pristupila je Povelji o raznolikosti Hrvatska. Pristupanje toj inicijativi, čiji je nositelj u RH Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, za organizacije potpisnice ne predstavlja samo deklarativno izjašnjavanje o promicanju kulture poštivanja raznolikosti i nediskriminacije u radnoj okolini, nego i aktivno djelovanje. Stoga se od potpisnika Povelje očekuje donošenje politike o poštivanju raznolikosti, provođenje i promicanje načela raznolikosti te izvještavanje o svojim aktivnostima u tom području.

HŽ Infrastruktura donijela je 2019. godine Politiku raznolikosti i nediskriminacije te Akcijski plan provođenja Politike raznolikosti i nediskriminacije. Od tada HŽ Infrastruktura usvaja godišnje Akcijske planove, o čijoj provedbi izvještava u sklopu Izvješća o održivosti HŽ Infrastrukture.

 

Skip to content