Javna nabava

 

Da bi javna nabava u sklopu HŽ Infrastrukture d.o.o. postala što transparentnija i dostupnija dobavljačima, postavljen je internetski portal s ažurnim podatcima o svim postupcima javne nabave. Novim se sustavom uz transparentnost nabave žele postići uštede u poslovanju, odnosno tržišne cijene, te uvesti nove ponuditelje u sustav.

 Uputa za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn te nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn (jednostavna nabava)

Uputa o postupku obrade, prihvaćanja i odobravanja dodatnih radova i usluga tijekom realizacije Ugovora investicijskih radova, usluga i redovnog održavanja (Uputa HŽI 689)

 Izjava o integritetu

Sukob interesa
Sukladno odredbama članka 80. zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj navodi gospodarske subjekte s kojima ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja ili člana zajednice gospodarskih subjekata) i koji ne smiju biti podugovaratelji odabranom ponuditelju:

  • DUX TECH d.o.o., Naumovac 23a, 10 000 Zagreb
  • SVIJET ŽELJEZNICE j.d.o.o., Vladimira Jurčića 10, 43 000 Bjelovar
PORTAL JAVNE NABAVE

Za povezivanje na portal javne nabave kliknite ovdje.

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

Registar ugovora i njihova izvršenja pogledajte ovdje.

OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI

Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma te njihova izvršenja pogledajte ovdje.

PRETHODNA SAVJETOVANJA S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA