Javna nabava

 

Da bi javna nabava u sklopu HŽ Infrastrukture d.o.o. postala što transparentnija i dostupnija dobavljačima, postavljen je internetski portal s ažurnim podatcima o svim postupcima javne nabave. Novim se sustavom uz transparentnost nabave žele postići uštede u poslovanju, odnosno tržišne cijene, te uvesti nove ponuditelje u sustav.

 Uputa za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn te nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn (jednostavna nabava)

Odluka o izmjeni i dopuni Upute o provedbi postupka jednostavne nabave (Uputa HŽI-574)

Uputa o postupku obrade, prihvaćanja i odobravanja dodatnih radova i usluga tijekom realizacije Ugovora investicijskih radova, usluga i redovnog održavanja (Uputa HŽI 689)

 Izjava o integritetu

Sukob interesa

Sukladno odredbama članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22), Naručitelj navodi gospodarske subjekte s kojima je u sukobu interesa:

NARONAMED d.o.o., Gundulićeva 1, 10 000 Zagreb

 

PORTAL JAVNE NABAVE

Za povezivanje na portal javne nabave kliknite ovdje.

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

Registar ugovora i njihova izvršenja pogledajte ovdje.

OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI

Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma te njihova izvršenja pogledajte ovdje.

Skip to content