Korisnički centar

Zainteresiranim korisnicima željezničkih usluga omogućeno je korištenje računalnih aplikacija za:

– naručivanje i otkazivanje trasa vlakova
– pregled i izvršenje vožnje vlaka
– informativni izračun naknada
– pregled:

    • portala za pristup infrastrukturi
    • zatvora pruga.

Pristup računalnim aplikacijama omogućen je svim podnositeljima zahtjeva/željezničkim prijevoznicima putem dodijeljenog korisničkog imena i lozinke.

Za dodjelu korisničkog imena i lozinke potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup aplikacijama.

Aplikacija za naručivanje i otkazivanje trasa vlakova služi za podnošenje zahtjeva za svim vrstama trasa vlakova. Obuhvaća naručivanje ad hoc trasa vlakova do pet dana, ad hoc trasa vlakova preko pet dana, trasa za godišnji vozni red te izmjene i dopune godišnjeg voznog reda kao i otkazivanje trasa vlakova.

Aplikacija za pregled i izvršenje vožnje vlaka jest Web IST.

Web IST omogućava formiranje vlaka, promjenu sastava vlaka, pregled popratnih dokumenata vlaka, pregled voznog reda, pregled kretanja vlaka i ostalo.

Portal za pristup infrastrukturi služi za pregled realiziranih usluga i naknada te ostalih dokumenata. U aplikaciji je moguć pregled ugovora, dozvola, potvrda o sigurnosti, akata upravitelja infrastrukture i materijala voznog reda.

Aplikacija za pregled zatvora pruga omogućava pregled odobrenih zatvora pruga po prugama i pružnim dionicama, uključujući brzojavke koje sadrže detalje o samom zatvoru.

Gore navedenim aplikacijama moguće je pristupiti dodijeljenim pristupnim podacima koje je potrebno zatražiti putem Obrasca zahtjeva za pristup aplikacijama.

Aplikacija za informativni izračun naknada služi za informativni izračun naknada za: minimalni pristupni paket, izvanredne pošiljke, kolosijeke za garažiranje, čišćenje teretnih vagona u Zagreb Ranžirnom kolodvoru, formiranje, rasformiranje i promjenu sastava vlaka, električnu energiju za vuču vlakova, putničke kolodvore i stajališta, te vagonske vage.

Za pristup aplikaciji za informativni izračun naknada nije potrebno tražiti pristupne podatke.

PRISTUP INFRASTRUKTURI / IZVJEŠĆE O MREŽI
PORTAL ZA PRISTUP INFRASTRUKTURI
TRENUTNA POZICIJA VAGONA
PREGLED ZATVORA PRUGA
Skip to content