Pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže HŽ Infrastruktura d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13), Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 85/15) te Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 69/22).

Sukladno Zakonu, sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire HŽ Infrastruktura d.o.o. kao tijelo javne vlasti moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

Zakonom su propisana načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Službenik za informiranje
Silvana Vukman
mail ikona 20 px infrastruktura.upiti@hzinfra.hr
telefon ikona 15px  +385 99 253 0791

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
ČESTA PITANJA
GODIŠNJA IZVJEŠĆA
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu 
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu 
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu   
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu  
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu  
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu  
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu  
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu  
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
  • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Skip to content