HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2617 km, s 536 kolodvora i stajališta, 1499 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 544 mostova. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura nositelj je najvećih infrastrukturnih projekata u RH i najveći korisnik bespovratnih sredstava Europske unije u prometnom sektoru, a krajnji joj je cilj revitalizacija cijele željezničke mreže u skladu s europskim standardima.
HŽ Infrastruktura trenutno ima dva međunarodna zajma: zajam Svjetske banke za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi, namijenjen poboljšanju javnog željezničkog sektora te Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture.

Radovi na jednom od zahtjevnijih projekata HŽ Infrastrukture, kolokvijalnog naziva Rijeka Brajdica, u cijelosti su završeniU dvije godine napravljeno je puno toga: rekonstruirani su gornji i donji pružni ustroj na osam kolosijeka, zamijenjena je kolodvorska rasvjeta, rekonstruirana kontaktna mreža, a sagrađen je i novi objekt za smještaj signalno-sigurnosnog i telekomunikacijskog uređaja te objekt za smještaj dizelskog agregata. Na području Lučke uprave Rijeka sagrađena su četiri nova kolosijeka u betonu, nove kranske staze za dizalice, parkiralište te odvodnja i separator za oborinske vode. Proširen je postojeći tunel Sušak, u koji je ugrađen izvlačnjak u dužini od 400 m, unutrašnjost tunela opremljena je protupožarnim sustavom te je za tunel izgrađen vatrogasni pristup. Obavljeno je mjerenje kontaktne mreže mjernim vlakom, uređen je okolni teren na gradilištu te su ispitani signalno-sigurnosni uređaji. Obavljen je državni tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola za dio pod upravljanjem HŽ Infrastrukture te je Agencija za sigurnost željezničkog prometa izdala odobrenje za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava.

Skip to content