HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2617 km, s 546 kolodvora i stajališta, 1498 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 543 mosta. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura nositelj je najvećih infrastrukturnih projekata u RH i najveći korisnik bespovratnih sredstava Europske unije u prometnom sektoru, a krajnji joj je cilj revitalizacija cijele željezničke mreže u skladu s europskim standardima.
HŽ Infrastruktura trenutno ima dva međunarodna zajma: zajam Svjetske banke za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi, namijenjen poboljšanju javnog željezničkog sektora te Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture.
Kolodvor Vukovar

Radovi na projektu „Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovaru punom su intenzitetu i izvode se na cijeloj pruzi između Vinkovaca i Vukovara, ukupne duljine 18,71 km. Prema trenutačnoj situaciji na terenu očekuje se dovršetak radova do kraja ove godine. Na cijeloj dionici kolosiječni su radovi u visokom stupnju dovršenosti. Preostalo je položiti nekoliko stotina metara kolosijeka, uključujući na otvorenoj pruzi te u kolodvorima Vukovar i Vukovar-Borovo Naselje. Radovi se izvode tijekom odobrenih tzv. zatvora pruge, cijelo vrijeme vodeći računa o što manjem utjecanju na poslovne procese u luci Vukovar, odnosno kako bi teretni prijevoz funkcionirao uz što manje ometanja. Nakon svakog zatvora pruge obnovljena se dionica pregleda i omogućava se prometovanje vlakova uz provođenje dodatnih sigurnosnih mjera. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 542,6 milijuna kuna, od čega je 85 posto bespovratnih sredstava sufinancirano iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ iz Kohezijskog fonda.

„Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica“ projekt je vrijedan 350 milijuna eura, čiji se prihvatljivi troškovi sufinanciraju iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), a koji je uvršten na listu strateških projekata Republike Hrvatske. Važnost je projekta iznimna jer njime HŽ Infrastruktura nastavlja s modernizacijom koridora RH2 od luke Rijeka preko Zagreba do državne granice s Republikom Mađarskom, odnosno s modernizacijom hrvatskoga dijela Mediteranskoga koridora, a samim time i jedinstvene Transeuropske prometne mreže. Projekt obuhvaća radove na rekonstrukciji postojećega kolosijeka te izgradnji drugoga kolosijeka od Križevaca do mađarske granice. Obnovit će se i modernizirati kontaktna mreža i ostala elektroenergetska postrojenja te signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji. Time će se omogućiti postizanje brzine vlakova do 160 km/h, s ograničenjem do 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici jer je riječ o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima.

Vijadukt Carevdar
Skip to content