HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2617 km, s 549 kolodvora i stajališta, 1448 željezničko-cestovna prijelaza, 109 tunela i 543 mosta. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura nositelj je najvećih infrastrukturnih projekata u RH i najveći korisnik bespovratnih sredstava Europske unije u prometnom sektoru, a krajnji joj je cilj revitalizacija cijele željezničke mreže u skladu s europskim standardima.
HŽ Infrastruktura trenutno ima dva međunarodna zajma: zajam Svjetske banke za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi, namijenjen poboljšanju javnog željezničkog sektora te Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture.
Kolodvor Vukovar

Radovi na projektu Vinkovci – Vukovar u visokom su stupnju dovršenosti na cijeloj pruzi između Vinkovaca i Vukovara, ukupne duljine 18,71 km. Prema trenutačnoj situaciji na terenu očekuje se dovršetak radova do kraja ove godine. Radovi na rekonstrukciji dijela prijamne zgrade u kolodvoru Vukovar-Borovo Naselje također su pri kraju. U tijeku su i završni radovi poput brušenja tračnica, uređenja varova, završnog uređenja pristupnih puteva, ugradnje pružne opreme te uređenja kolodvora i stajališta. Napreduju i radovi na rasvjeti u kolodvorima i stajalištima, a u visokoj fazi dovršenosti je i montaža opreme za napajanje sustava grijanja skretnica. Što se tiče prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava, u tijeku je ugradnja vanjskih elemenata uređaja u kolodvorima i na otvorenoj pruzi, a počelo je i ispitivanje unutarnje opreme. Ugradnja novih uređaja za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza u visokoj je fazi dovršenosti. Uskoro se očekuje ispitivanje kompletnoga sustava, uključujući ispitivanje softvera. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 542,6 milijuna kuna, od čega je 85 posto sredstava sufinancirano iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ iz Kohezijskog fonda.

„Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica“ projekt je vrijedan 350 milijuna eura, čiji se prihvatljivi troškovi sufinanciraju iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), a koji je uvršten na listu strateških projekata Republike Hrvatske. Važnost je projekta iznimna jer njime HŽ Infrastruktura nastavlja s modernizacijom koridora RH2 od luke Rijeka preko Zagreba do državne granice s Republikom Mađarskom, odnosno s modernizacijom hrvatskoga dijela Mediteranskoga koridora, a samim time i jedinstvene Transeuropske prometne mreže. Projekt obuhvaća radove na rekonstrukciji postojećega kolosijeka te izgradnji drugoga kolosijeka od Križevaca do mađarske granice. Obnovit će se i modernizirati kontaktna mreža i ostala elektroenergetska postrojenja te signalno-sigurnosni i telekomunikacijski uređaji. Time će se omogućiti postizanje brzine vlakova do 160 km/h, s ograničenjem do 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici jer je riječ o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima.

Vijadukt Carevdar
Skip to content