HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2617 km, s 536 kolodvora i stajališta, 1505 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 544 mostova. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura je jedan od najvećih hrvatskih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, i to već od 2008. Ona je korisnik i pretpristupnih programa Europske unije (ISPA i IPA) te nakon pristupanja Hrvatske EU Strukturnih i investicijskih fondova.
HŽ Infrastruktura trenutno ima dva međunarodna zajma: zajam Svjetske banke za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi, namijenjen poboljšanju javnog željezničkog sektora te Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture.

Radovi na jednom od zahtjevnijih projekata HŽ Infrastrukture, kolokvijalnog naziva Rijeka Brajdica, u cijelosti su završeni. U dvije godine napravljeno je puno toga: rekonstruirani su gornji i donji pružni ustroj na osam kolosijeka, zamijenjena je kolodvorska rasvjeta, rekonstruirana kontaktna mreža, a sagrađeni su novi objekt za smještaj signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te objekt za smještaj dizel agregata. Na području Lučke uprave Rijeka sagrađena su četiri nova kolosijeka u betonu, nove kranske staze za dizalice, parkiralište te odvodnja i separator za oborinske vode. Proširen je postojeći tunel Sušak, u koji je ugrađen izvlačnjak u dužini od 400 m te njegova unutrašnjost gdje su izgrađeni vatrogasni pristupi kolosijecima. Obavljeno je mjerenje kontaktne mreže mjernim vlakom, uređen je okolni teren na gradilištu te su ispitani signalno-sigurnosni uređaji. Obavljen je interni tehnički pregled. Slijedi tehnički pregled, nakon čega će se podnijeti zahtjev Agenciji za sigurnost željezničkog prometa.

Projekt “Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)” vrijedan je 614,4 milijuna kuna, od čega se 85 posto sufinancira EU-ovim sredstvima. Na projektu je izvedeno više od dvije trećine radova, a pruga na dionici Zaprešić – Zabok te kolodvori i stajališta već dulje odaju dojam europske, suvremene željeznice. Izvode se radovi na ugradnji nosivoga sloja asfalta na parkiralištima po kolodvorima i stajalištima, dovršetku izgradnje mosta Horvacka, oblaganju vodotoka ispod mosta Horvacka te odvodnji duž dionice. Dovršavaju se radovi na sanaciji kolodvorske zgrade u Zaboku. Montirana je kontaktna mreža na cijeloj dionici. U tijeku su radovi na polaganju pružnih kabela, ugradnji signala, postavnih sprava i grijača skretnica, povezivanju unutarnje signalno-sigurnosne opreme u kolodvorima, ugradnji kućica i povezivanju opreme u kućicama automatskog pružnog bloka.