POZIV NA SAMOPOPISIVANJE

 

Iskoristi mogućnost SAMOPOPISIVANJA kroz sustav e-Građani od 13. do 26. rujna u prvom digitalnom Popisu stanovništva i samostalno popiši sebe i sve članove svoga kućanstva. Više na www.popis2021.hr.

STVORIMO ZAJEDNO SLIKU HRVATSKE!

HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2617 km, s 536 kolodvora i stajališta, 1499 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 544 mostova. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura je jedan od najvećih hrvatskih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, i to već od 2008. Ona je korisnik i pretpristupnih programa Europske unije (ISPA i IPA) te nakon pristupanja Hrvatske EU Strukturnih i investicijskih fondova.
HŽ Infrastruktura trenutno ima dva međunarodna zajma: zajam Svjetske banke za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi, namijenjen poboljšanju javnog željezničkog sektora te Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture.

Radovi na jednom od zahtjevnijih projekata HŽ Infrastrukture, kolokvijalnog naziva Rijeka Brajdica, u cijelosti su završeniU dvije godine napravljeno je puno toga: rekonstruirani su gornji i donji pružni ustroj na osam kolosijeka, zamijenjena je kolodvorska rasvjeta, rekonstruirana kontaktna mreža, a sagrađen je i novi objekt za smještaj signalno-sigurnosnog i telekomunikacijskog uređaja te objekt za smještaj dizelskog agregata. Na području Lučke uprave Rijeka sagrađena su četiri nova kolosijeka u betonu, nove kranske staze za dizalice, parkiralište te odvodnja i separator za oborinske vode. Proširen je postojeći tunel Sušak, u koji je ugrađen izvlačnjak u dužini od 400 m, unutrašnjost tunela opremljena je protupožarnim sustavom te je za tunel izgrađen vatrogasni pristup. Obavljeno je mjerenje kontaktne mreže mjernim vlakom, uređen je okolni teren na gradilištu te su ispitani signalno-sigurnosni uređaji. Obavljen je državni tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola za dio pod upravljanjem HŽ Infrastrukture te je Agencija za sigurnost željezničkog prometa izdala odobrenje za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava.

Radovi na elektrifikaciji i modernizaciji pruge Zaprešić – Zabok, sufinancirani s 85 posto sredstava iz Kohezijskog fonda, teku prema vremenskom planu. Tijekom veljače 2021. uređivalo se parkiralište u kolodvoru Zabok te popločavao prostor prema bočnim peronima tako da je otvoren i prvi kolosijek, pa putnici mogu lakše pristupiti prvome peronu. Osim toga duž čitave dionice izvodili su se radovi na finoj regulaciji kontaktne mreže, na ugradnji kanalica za odvodnju na II. poddionici te su se polagali pružni kabeli od Zaboka prema Krapini i rasputnici Hum Lug, a još uvijek traju i radovi na povezivanju i ispitivanju vanjskih elemenata signalno-sigurnosnih uređaja, ispitivanju kabela, povezivanju i ispitivanju unutarnje signalno-sigurnosne i telekomunikacijske opreme u kolodvorima i u kućicama automatskog pružnog bloka te željezničko-cestovnih prijelaza. Također radi se na ugradnji temelja postavljača polubranika i cestovnih signala, ugradnji i povezivanju opreme tehničke zaštite i ispitivanju svjetlovodnoga kabela. Izvode se i radovi na oslobađanju naprezanja u dugom traku tračnice na otvorenoj pruzi i u kolodvorima, na asfaltiranju dijela paralelnih cesta, radovi na željezničko-cestovnim prijelazima te ručno završno planiranje zastorne prizme u kolodvorima.