Godišnja financijska izvješća – proračunsko računovodstvo

 

Usvojenim Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2023. godine, HŽ Infrastruktura je trgovačko društvo koje je prema statističkoj metodologiji ESA 2010 uključeno u sektor središnje države. U tom kontekstu, sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/13 i 1/20) te Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), HŽ Infrastruktura kao izvanproračunski korisnik državnog proračuna dužna je sastavljati financijske izvještaje i po proračunskom računovodstvu.

Skip to content