Poslovne informacije

 

OSNOVNI PODATCI

HŽ Infrastruktura društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture

Sjedište društva: Zagreb, Antuna Mihanovića 12
Kontakte možete pogledati ovdje.
Osnivač i jedini član Društva je Republika Hrvatska.
Temeljni kapital Društva iznosi 224.188.000,00 kuna.
Porezni broj: 2163837
OIB: 39901919995
IBAN: HR442340009-1110252804
Devizni račun: 70010-041193


DJELATNOSTI

 • upravljanje željezničkom infrastrukturom
 • organiziranje i reguliranje željezničkog prometa
 • održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njezina zaštitu, te poslovi izgradnje željezničke infrastrukture
 • tehnički pregled vagona
 • manevriranje i ranžiranje željezničkih vozila
 • popravak i održavanje željezničkih tračničkih i drugih vozila
 • javni željeznički promet
 • željeznički promet za vlastite potrebe
 • usluge skladištenja
 • davanje u najam željezničkih vozila za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture
 • ispitivanje elektroinstalacija i instalacija za zaštitu od munje
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja u radnom okolišu
 • poslovi zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara
 • kupnja i prodaje robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • ostale prateće djelatnosti u prijevozu
 • računalne i srodne djelatnosti
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina


UPRAVA
Ivan Kršić, predsjednik Uprave
Darko Barišić, član Uprave
Nikola Ljuban, član Uprave
Krunoslav Papić, član Uprave
Marko Zdravko Žubrinić, član Uprave

NADZORNI ODBOR
Tomislav Jukić, član Nadzornog odbora
Anto Iličić, član Nadzornog odbora

SKUPŠTINA DRUŠTVA: ministar nadležan za promet

OVISNA DRUŠTVA
U 100-postotnom vlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o. (tvrtka kći) jesu Pružne građevine d.o.o., a u 23-postotnom vlasništvu je tvrtka Proizvodnja-regeneracija d.o.o. (u stečaju od 7. veljače 2014.).

 • PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
  Sjedište: Zagreb, Međimurska 4
  telefon ikona 15px 
  +385 1 3702 301, +385 1 3909 310
  fax ikona 20px +385 1 4577 726
  www.prg.hr
  mail ikona 20 px prg@prg.hr
  predsjednik Uprave:
  Pero Semren
  članovi Uprave: Željko Mihaljević, Zvonko Perčin
POSLOVNA IZVJEŠĆA
GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA NEOVISNOG REVIZORA
IZVJEŠĆA O ODRŽIVOSTI
REGISTAR INFRASTRUKTURE

HŽ Infrastruktura d.o.o. trenutačno izrađuje registar infrastrukture u skladu s Uredbama EU-a i Nacionalnim planom uspostave registra infrastrukture sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Podaci iz registra  mogu se dobiti slanjem upita na e-adresu infrastruktura.upiti@hzinfra.hr.

ŽELJEZNIČKI PROPISI