Poslovne informacije

 

OSNOVNI PODATCI

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture

Sjedište društva: Zagreb, Mihanovićeva 12
Kontakte možete pogledati ovdje.
Osnivač i jedini član Društva je Republika Hrvatska.
Temeljni kapital Društva iznosi 224.188.000,00 kuna.
Porezni broj: 2163837
OIB: 39901919995
IBAN: HR442340009-1110252804
Devizni račun: 70010-041193


DJELATNOSTI

 • upravljanje željezničkom infrastrukturom
 • organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza
 • održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njena zaštita te poslovi izgradnje željezničke infrastrukture
 • tehnički pregled vagona
 • manevriranje i ranžiranje željezničkim vozilima
 • popravak i održavanje željezničkih tračničkih i drugih vozila
 • željeznički prijevoz za vlastite potrebe
 • usluge skladištenja
 • davanje u najam željezničkih vozila za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture
 • ispitivanje elektroinstalacija i instalacija za zaštitu od munje
 • ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja u radnom okolišu
 • poslovi zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • računalne i srodne djelatnosti
 • iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
 • djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 • djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • geodetska djelatnost
 • snimanje iz zraka
 • djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja kemikalija
 • poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta za koje su naređene mjere uništenja
 • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 • održavanje javnih zelenih površina
 • održavanje čistoće javnih površina
 • uređivanje i održavanje krajolika.


UPRAVA
Ivan Kršić, predsjednik Uprave
Krunoslav Papić, član Uprave

NADZORNI ODBOR
Anto Iličić, član Nadzornog odbora

SKUPŠTINA DRUŠTVA: ministar nadležan za promet

OVISNA DRUŠTVA
U 100-postotnom vlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o. (tvrtka kći) jesu Pružne građevine d.o.o., a u 23-postotnom vlasništvu je tvrtka Proizvodnja-regeneracija d.o.o. (u stečaju od 7. veljače 2014.).

 • PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
  Sjedište: Zagreb, Međimurska 4
  telefon ikona 15px 
  +385 1 3702 301, +385 1 3909 310
  fax ikona 20px +385 1 4577 726
  www.prg.hr
  mail ikona 20 px prg@prg.hr
  predsjednik Uprave:
  Pero Semren
  članovi Uprave: Željko Mihaljević, Zvonko Perčin
POSLOVNA IZVJEŠĆA
GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA NEOVISNOG REVIZORA
IZVJEŠĆA O ODRŽIVOSTI
REGISTAR INFRASTRUKTURE

HŽ Infrastruktura d.o.o. trenutačno izrađuje registar infrastrukture u skladu s Uredbama EU-a i Nacionalnim planom uspostave registra infrastrukture sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Podaci iz registra  mogu se dobiti slanjem upita na e-adresu infrastruktura.upiti@hzinfra.hr.

ŽELJEZNIČKI PROPISI