Izvješće o mreži 2026.

Poziv operatorima uslužnih objekata za dostavu podataka za Izvješće o mreži 2026.

 

Europska komisija je na temelju Direktive 2012/34/EU usvojila Provedbenu uredbu (EU) 2017/2177 o pristupu uslužnim objektima i uslugama povezanima sa željeznicom (Sl. vjesnik L 307 od 23. 11. 2017.). Provedbena uredba dostupna je na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2177&qid=1718867358349

Prema spomenutoj Provedbenoj uredbi, operatori uslužnih objekata dužni su izraditi Opis uslužnog objekta za uslužne objekte kojima upravljaju i usluge koje pružaju. Ovo se odnosi samo na one uslužne objekte i samo na one usluge koje su povezane sa željeznicom (željezničke usluge). Željezničke usluge su definirane u Prilogu 2. Zakona o željeznici (NN br. 32/19, 20/21 i 114/22). Provedbenom uredbom je propisan minimum informacija koje Opis uslužnog objekta mora sadržavati.

Operator uslužnog objekta dužan je javno objaviti Opis uslužnog objekta te ga besplatno staviti na raspolaganje i to ili:

  1. objavom na svojoj mrežnoj stranici ili zajedničkom internetskom portalu u kojem slučaju upravitelju infrastrukture dostavlja poveznicu koju je upravitelj infrastrukture dužan objaviti u svom Izvješću o mreži, ili
  2. dostavljanjem upravitelju infrastrukture relevantnih informacija u obliku koji je spreman za objavu i uključivanje u Izvješće o mreži.

Molimo da za objavu u Izvješću o mreži 2026. do 30. 9. 2024. dostavite informacije o uslužnom objektu u jednom od dva ranije navedena oblika. Podatke dostavite na:

Operator uslužnog objekta je dužan svake godine dostaviti podatke za Izvješće o mreži bez obzira na to je li došlo do promjene podataka u odnosu na ranije dostavljene.

Upravitelj infrastrukture je dužan svim operatorima uslužnih objekata staviti na raspolaganje zajednički predložak koji operatori uslužnih objekata mogu upotrijebiti za dostavu informacija. Zajednički predložak za uslužne objekte, koji vam ovim putem stavljamo na raspolaganja, razvili su RNE i IRG-Rail u suradnji sa željezničkim sektorom.

Zajednički predložak

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), kao aktivni član IRG-Rail-a u sklopu provedbenih aktivnosti podgrupe za pristup uslužnim objektima izradila je smjernice za izradu opisa uslužnih objekata i usluga povezanih sa željeznicom. Smjernice su dostupne na poveznici:

https://www.hakom.hr/hr/usluzni-objekti-i-usluge/11048

KORISNIČKI CENTAR
OPĆI UVJETI UGOVORA O PRISTUPU ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI
Skip to content