Česta pitanja

 

Q: Što trebam napraviti ako želim kupiti rabljene željezničke pragove?
A: HŽ Infrastruktura više ne prodaje rabljene željezničke pragove. Naime, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/1950 od 14. listopada 2022. o obnovi odobrenja kreozota kao aktive tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i vijeća s rokom primjene od 30. travnja 2023. godine definirana je upotreba drvenih željezničkih pragova samo za uporabu kao željeznički prag, čime se ograničava njegova upotreba za točno specificiranu svrhu proizvoda na način kako ju definira proizvođač.

Q: Osoba sam s invaliditetom i krećem se otežano. Mogu li računati na pomoć prilikom ulaska u vlak i izlaska iz njega te tijekom putovanja?
A: HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastruktura osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću pružaju besplatnu pomoć prilikom ulaska u vlak i izlaska iz njega te tijekom putovanja vlakom.

Ako trebate pomoć i podršku pri prijevozu vlakom, molimo Vas da o tome obavijestite HŽ Putnički prijevoz ili HŽ Infrastrukturu najmanje 24 sata prije planiranog putovanja, i to na blagajni, telefonski ili putem elektroničke pošte:

telefonske informacije (svakodnevno 5.00 – 23.00):
060 333 444 (cijena poziva iz fiksne mreže je 1,74 kn/min/ 0,23 EUR/min, a iz mobilne 2,96 kn/min/ 0,39 EUR/min, HT d.d.), 01 4724 026, tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK.
– e-adresa: informacije@hzpp.hr

Detaljnije informacije o tome kako Vam možemo pomoći možete pronaći ovdje.

Q: Kako mogu dobiti očitovanje HŽ Infrastrukture d.o.o. o tome nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće željezničke pruge?
A: Kako biste dobili očitovanje HŽ Infrastrukture d.o.o. o tome nalaze li se katastarske čestice na trasi buduće željezničke pruge, molimo Vas da službeni zahtjev sa svim podatcima i prikazom katastarske čestice na izvodu iz katastarskog plana pošaljete poštom na adresu: HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Mihanovićeva ulica 12, Zagreb ili na e-adresu infrastruktura.upiti@hzinfra.hr. Na zahtjev ćete dobiti službeni odgovor koji Vam je potreban za daljnji postupak.

Uz zahtjev nije potrebno priložiti državne biljege jer se potvrda izdaje bez naknade.

Q: Na koji način mogu dobiti potvrdu HŽ Infrastrukture d.o.o. da je objekt koji želim legalizirati, a nalazi se u koridoru željezničke pruge, izgrađen u skladu s propisima? 
A: Za potrebe legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, HŽ Infrastruktura d.o.o. na temelju čl. 6 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama izdaje potvrdu za objekte koji su izgrađeni u zaštitnome pružnom pojasu postojećih željezničkih pruga, odnosno za objekte koji su izgrađeni u zaštitnome pružnom pojasu željezničkih pruga za koje postoji planska dokumentacija ili su ucrtane u prostorne planove. Zahtjevu za legalizaciju potrebno je priložiti:

  • obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde za legalizaciju
  • presliku katastarskog plana za objekte ucrtane u katastarskome operatu
  • presliku geodetske snimke izvedenog stanja s ucrtanim položajem objekta u odnosu na granice katastarske čestice koju je ovjerio ovlašteni inženjer geodezije
  • presliku (arhitektonske) snimke izvedenog stanja s prikazom udaljenosti od međa.

Molimo Vas da traženo pošaljete na e-adresu pregled_td@hzinfra.hr ili poštom na adresu: HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Odjel za pripremu investicija, Mihanovićeva ulica 12, 10000 Zagreb.

Uz zahtjev nije potrebno priložiti državne biljege jer se potvrda izdaje bez naknade.

Q: S obzirom na to da se na popisu javnopravnih tijela koja izdavanjem posebnih uvjeta i potvrđivanjem glavnih projekata sudjeluju u postupcima izdavanja akata o građenju (lokacijske i građevinske dozvole, tehnički pregledi te uporabne dozvole) nalazi i HŽ Infrastruktura, što je u tim postupcima potrebno dostaviti i na koju adresu?
A: Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, za potrebe utvrđivanja posebnih uvjeta gradnje u postupku ishođenja lokacijske dozvole uz zahtjev stranke u postupku potrebno je dostaviti idejni projekt izrađen sukladno pravilniku. Ako zahtjev dostavlja projektant, potrebno je dostaviti i punomoć investitora.

Sukladno Zakonu o gradnji, za potrebe utvrđivanja posebnih uvjeta gradnje ili izdavanja potvrde glavnog projekta u postupku ishođenja građevinske dozvole uz zahtjev stranke u postupku potrebno je dostaviti glavni projekt izrađen sukladno pravilniku. Ako zahtjev dostavlja projektant, potrebno je dostaviti i punomoć investitora.

Zahtjevi se predaju u tiskanome obliku i moraju ih potpisati odgovorne osobe stranke u postupku sukladno zakonskoj regulativi koja se odnosi na prostorno uređenje i graditeljstvo.

Projekte je potrebno dostaviti u digitalnome obliku, a ovjerenu naslovnicu, tehnički opis, situaciju i prikaze planiranog zahvata u odnosu na postojeću ili planiranu željezničku prugu sukladno odredbama Pravilnika o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu u tiskanom obliku na adresu: HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova, Odjel za pripremu investicija, Mihanovićeva ulica 12, 10000 Zagreb. Tiskani primjerak u svim listovima treba odgovarati oznakama cjelovitog projekta dostavljenog u digitalnome obliku.

Traženo možete poslati i na e-adresu pregled_td@hzinfra.hr

Uz zahtjev nije potrebno priložiti državne biljege jer se potvrda izdaje bez naknade.

Q: Na koju adresu mogu poslati otvorenu molbu za posao?
A: Molimo Vas da otvorenu molbu uputite preko Obrasca za otvorenu molbu. Također Vam preporučujemo da na internetskoj stranici www.hzinfra.hr redovito pratite izbornik Zapošljavanje.

Q: Zašto su duga čekanja na željezničko-cestovnom prijelazu Osječka u Zagrebu?
A: Uređaj osiguranja na željezničko-cestovnome prijelazu Osječka dodatno je osiguran polubranicima, ugrađena su četiri nova cestovna svjetlosna signala te je sagrađen pješački prijelaz s mimoilazmnim ogradama i sintetičkim popođem. Uređaj osiguranja nije mijenjan, a on nije automatski već se njime rukuje ručno s komadnog stola u kolodvoru Borongaj. Budući da je na toj relaciji promet vlakova intenzivan, i željezničko-cestovni prijelaz često je zatvoren za promet. Naime, prijelaz se zatvara za promet cestovnih vozila i pješaka nekoliko minuta prije nailaska vlaka, ovisno o vrsti vlaka i smjeru u kojemu vozi. Zbog sigurnosti svih sudionika u prometu prometnik ga uključuje i isključuje ovisno o polasku vlaka iz susjednoga kolodvora i dolasku u kolodvor Zagreb Borongaj. Često se dogodi da kada se stvore uvjeti za isključivanje željezničko-cestovnog prijelaza nakon prolaska vlaka iz jednog smjera,  iz drugog smjera nailazi vlak te se uređaj također mora uključiti nekoliko minuta prije nailaska.

Q: Zašto je rampa na prijelazu u Ulici Republike Austrije u Zagrebu toliko dugo spuštena?
A: Riječ je o prijelazu koji se nalazi između zagrebačkog Glavnog i Zapadnog kolodvora te prolazi preko dvokolosiječne pruge. U razdoblju od 5.00 do 23.00 sati preko njega prođe velik broj vlakova te je rampa često spuštena. Naime, prilikom prolaska svakog putničkog vlaka prijelaz treba zatvoriti na četiri minute, a prilikom prolaska teretnog vlaka na 10 minuta. Zbog organizacije prometa željezničko-cestovni prijelazi u Ulici Republike Austrije i u Vodovodnoj ulici nisu jednako dugo zatvoreni odnosno prijelaz u Ulici Republike Austrije dio je voznog puta vlakova iz smjera Rasputnice Trešnjevka te u pojedinim situacijama mora imati spuštene branike, dok onaj u Vodovodnoj ulici to ne mora.

Q: Zašto teretni vlakovi povremeno voze relacijom Zagreb Glavni kolodvor – Cibona – Savski Most?
A: HŽ Infrastruktura d.o.o. je kao upravitelj željezničke infrastrukture, među ostalim, zadužena za održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njezinu zaštitu te poslove njezine izgradnje. Kada se izvode radovi na održavanju ili na obilaznim prugama oko Zagreb Glavnog kolodvora, teretni vlakovi voze preko Zagreb Glavnog kolodvora te to nije redovita situacija. Teretni se vlakovi vraćaju na uobičajene rute po završetku radova te se stoga stanari mole za strpljenje i razumijevanje.

Skip to content