Modernizacija željezničko-cestovnih prijelaza


Željezničko-cestovni prijelaz
(ŽCP) jest mjesto križanja željezničke pruge ili industrijskoga kolosijeka i ceste u istoj razini. Može uključivati i križanje pruge s pješačkom i biciklističkom stazom ili drugim putovima namijenjenima prelaženju ljudi, životinja, vozila ili strojeva. Križanje željezničke pruge i druge prometnice mora biti izvedeno tako da promet po željezničkoj pruzi i drugoj prometnici teče sigurno te da je zajamčena sigurnost svih sudionika u prometu.

Svi željezničko-cestovni prijelazi u Republici Hrvatskoj, njih 1503, osigurani su u skladu sa Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

U razdoblju od 2015. do 2018. u modernizaciju i podizanje razine sigurnosti na 36 željezničko-cestovna prijelaza uloženo je 40 milijuna kuna.

HŽ Infrastruktura za osuvremenjivanje željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge u razdoblju od 2019. do 2023. planira osigurati 230 milijuna kuna.

U svibnju 2019. HŽ Infrastruktura i Končar – Inženjering za energetiku i transport potpisali su ugovor kojim će se nabaviti i ugraditi oprema za osiguranje 49 željezničko-cestovnih prijelaza i jednog pješačkog prijelaza preko pruge. Vrijednost radova iznosi 72,9 milijuna kuna + PDV, a radovi i nabava opreme financiraju se u sklopu projekta Svjetske banke “Održive hrvatske željeznice u Europi”. U 2020. godini u planu je puštanje u promet 20 moderniziranih prijelaza.