Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza

 

Ovim projektom osigurat će se i modernizirati 94 željezničko-cestovna prijelaza i jedan pješački prijelaz na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 1. veljače 2021. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.5.1.11.0001 u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. (OPKK) iz Kohezijskog fonda s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Vrijednost Ugovora jest 27,7 milijuna eura, a ukupni prihvatljivi troškovi iznose 22,3 milijuna eura, što je maksimalni iznos za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta, od čega se 18,9 milijuna eura, odnosno 85 posto sufinancira iz OPKK-a, a preostali iznos od 3,3 milijuna eura, odnosno 15 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe Projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava jest od studenog 2018. do prosinca 2023.

Potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. upravljanje projektom
  2. promidžbu i vidljivost
  3. radove
  4. nadzor
  5. dodatne troškove (pričuve).

Ugovor za izvođenje radova (za 68 željezničko-cestovnih prijelaza i jedan pješački prijelaz) HŽ Infrastruktura potpisala je 10. veljače 2023. s tvrtkom ALTPRO d.o.o. u vrijednosti 11,3 milijuna eura.

Ugovor za pružanje usluge nadzora (za 68 željezničko-cestovnih prijelaza i jedan pješački prijelaz) HŽ Infrastruktura potpisala je 6. ožujka 2023. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke MOBILITA EVOLVA d.o.o. i MOBILITA VISION d.o.o. u vrijednosti 0,3 milijuna eura.

Ciljevi su Projekta smanjenje opasnosti koje proizlaze iz sjecišta dvaju zasebnih prometnih sustava (pruga i cesta), povećanje razine osiguranja željezničko-cestovnih prijelaza, smanjenje broja prometnih nezgoda te time i smanjenje broja ljudskih žrtava kao i smanjenje troškova uzrokovanih prometnim nezgodama.

Provedbom radova svi prijelazi opremit će se automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima koji za siguran tijek prometa koriste svjetlosne signale u LED tehnologiji i jakozvučna zvona, dok će se na 79 željezničko-cestovnih prijelaza uz navedene uređaje ugraditi polubranici.

Kontakt za više informacija o Projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content