Izjava o pristupačnosti

 

Premda nema zakonsku obvezu, HŽ Infrastruktura d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište HŽ Infrastrukture d.o.o koje se nalazi na adresi https://www.hzinfra.hr/.

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.hzinfra.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • pristupnost tablica radi poravnavanja elemenata
  • videozapisi ne sadrže podnaslove
  • nije osiguran alternativni zvučni opis informacije
  • sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan
  • pojedine slike nemaju pridružen prikladni opis
  • veličina ikona nije u skladu sa preporukama Smjernica za osiguravanje digitalne pristupačnosti
  • nisu dosljedno korišteni HTML elementi za isticanje naslova u tekstu (h1, h2, h3 i sl.).

HŽ Infrastruktura d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 31. ožujka 2022. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene HŽ Infrastrukture d.o.o.

Izjava je zadnji put preispitana 31. ožujka 2022. godine. HŽ Infrastruktura d.o.o. redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste HŽ Infrastrukturu d.o.o.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta HŽ Infrastrukture d.o.o. korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: infrastruktura.upiti@hzinfra.hr.

 Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content