Uprava

Skupština društva HŽ Infrastrukture d.o.o. 2. listopada 2017. godine imenovala je Ivana Kršića predsjednikom Uprave društva. Za člana Uprave 14. lipnja 2018. godine imenovan je Krunoslav Papić.

KONTAKT

telefon ikona 15px  +385 1 3783 300
fax ikona 20px +385 1 3783 326
mail ikona 20 px uprava-hzi@hzinfra.hr 

 

Predsjednik Uprave


Ivan Kršić
na čelu je HŽ Infrastrukture d.o.o. od 1. lipnja 2016. kada je imenovan članom Uprave – direktorom. Od 2. listopada 2017. obnaša funkciju predsjednika Uprave Društva.

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1999. godine nakon čega počinje raditi u Institutu građevinarstva Hrvatske (IGH d.d.) te kao nadzorni inženjer, glavni nadzorni inženjer, voditelj Odjela za stručni nadzor, direktor projekta i zamjenik direktora Zavoda za nadzor i vođenje projekata stječe veliko iskustvo u radu na području kapitalnih infrastrukturnih projekata kao što su projekt izgradnje autoceste Bosiljevo – Sv. Rok, projekt izgradnje tunela Mala Kapela, projekt izgradnje mosta Drava te projekt izgradnje autoceste Dugopolje – Ploče i ceste čvor Ploče – Luka Ploče. U prosincu 2014. preuzima funkciju predsjednika Uprave tvrtke Hidroelektra Niskogradnja d.d. Rođen je 1974. u Karlovcu.

 

Član Uprave

 

Krunoslav Papić, diplomirani inženjer prometa, član je Uprave HŽ Infrastrukture od 14. lipnja 2018. U sustavu željeznice počeo je raditi 1982. te je tijekom svojega radnog vijeka obnašao više funkcija. Radio je na radnim mjestima pomoćnika šefa radilišta, referenta za organizaciju prijevoza te zamjenika/pomoćnika šefa odnosno šefa kolodvora Vinkovci.

Od 2000. do 2012. upravljao je organizacijskom jedinicom koja je bila nadležna za regulaciju prometa (Područje regulacije prometa Vinkovci, odnosno Prometna sekcija Vinkovci). Potom je obnašao funkciju direktora Regionalne jedinice Istok, a do imenovanja za člana Uprave HŽ Infrastrukture bio je voditelj Područne radne jedinice prometa Istok.