Informacije o trošenju sredstava

Sukladno Naputku o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 59/2023), društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. objavljuje informacije o trošenju sredstava.

Skip to content