Održavanje i modernizacija

 

Kako bi željeznički prijevoznici svojim korisnicima mogli ponuditi što kvalitetniju uslugu, odnosno kako bi se povećala protočnost kretanja putnika i roba željeznicom, jedan od naših osnovnih ciljeva jest obnova, osuvremenjivanje, nadogradnja i izgradnja željezničkih pruga i postrojenja. Pri tome je težište na projektima čije je sufinanciranje predviđeno najvećim dijelom iz EU-ovih fondova, odnosno na onim projektima za koje HŽ Infrastruktura već ima osigurana europska sredstva, kao i na svim budućim projektima koji se mogu realizirati kroz sufinanciranje iz EU-ovih fondova.

HŽ Infrastruktura održava, obnavlja i modernizira željezničku infrastrukturu koju čine:

  • građevinski infrastrukturni podsustav, u koji spadaju gornji i donji pružni ustroj (u koji su uključeni i kolodvori i stajališta) te pružne građevine (konstruktorske kao što su mostovi i vijadukti, geotehničke kao što su nasipi, zasjeci, usjeci i tuneli te hidrotehničke kao što su kanali)
  • elektrotehnički infrastrukturni podsustav, koji obuhvaća signalno-sigurnosne uređaje, komunikacijske sustave, elektroenergetska postrojenja, kontaktnu mrežu i centralno daljinsko upravljanje postrojenjima elektrovuče
  • segment kontrole i mjerenja navedenih željezničkih infrastrukturnih podsustava, koji osigurava podatke o parametrima kolosijeka te se na temelju toga dobivaju primjerice elementi za izradu voznog reda vlakova po određenim prugama/dionicama.
Skip to content