Godišnja financijska izvješća i izvješća neovisnog revizora

 

HŽ Infrastruktura d.o.o. sastavlja godišnja financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Sukladno zakonom propisanim rokovima, HŽ Infrastruktura d.o.o. javno objavljuje godišnje financijske izvještaje i izvješće neovisnog revizora kao i ostalu potrebnu dokumentaciju do 30. lipnja za prethodnu godinu za nekonsolidirane izvještaje, odnosno do 30. rujna za prethodnu godinu za konsolidirane izvještaje.

Skip to content