Sva pismena zaprimljena na navedene adrese bit će urudžbirana kao da su osobno donesena u urudžbeni ured društva HŽ Infrastruktura d.o.o., a pošiljatelji će dobiti povratni e-mail da je poruka zaprimljena kao dokaz dostave.

Kontakti

 

Zagreb, Mihanovićeva ulica 12

Građanski upiti, pritužbe i pohvale
– elektroničkim putem na e-adresu: infrastruktura.upiti@hzinfra.hr
– poštom na adresu: HŽ infrastruktura d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva ulica 12

Novinarski upiti
mail ikona 20 px korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

 

 • Uprava
  telefon ikona 15px  +385 1 3783 300
  fax ikona 20px +385 1 3783 326
  mail ikona 20 px uprava-hzi@hzinfra.hr
  Predsjednik Uprave
  mail ikona 20 px uprava@hzinfra.hr
 • Sektor za pristup infrastrukturi 
  telefon ikona 15px +385 1 3783 371
 • Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova
  telefon ikona 15px + 385 1 4534 603
  fax ikona 20px + 385 1 4534 585
  mail ikona 20 px fondovi.eu@hzinfra.hr
 • Sektor za promet
  telefon ikona 15px +385 1 3783 301, +385 1 3782 557
  fax ikona 20px +385 1 378 2811
  mail ikona 20 px promet@hzinfra.hr
 • Sektor za održavanje
  telefon ikona 15px +385 1 4533 304
 • Sektor financija, računovodstva i kontrolinga
  telefon ikona 15px +385 1 4534 378
  fax ikona 20px +385 1 3783 197
  Stanovi – podaci o otplati
  telefon ikona 15px +385 1 3783 187
 • Sektor nekretnina
  telefon ikona 15px +385 1 3783 054
  fax ikona 20px +385 1 3783 147
  mail ikona 20 px nekretnine@hzinfra.hr
 • Sektor pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
  telefon ikona 15px +385 1 4534 092
  fax ikona 20px +385 1 3783 437
  Odjel za zastupanje, Odjel za ugovaranje
  telefon ikona 15px +385 1 4534 046
  fax ikona 20px + 385 1 4533 809
 • Sektor nabave
  telefon ikona 15px +385 1 4534 501
  fax ikona 20px +385 1 4841 417
 • Sektor za informatiku
  telefon ikona 15px +385 1 4534 279, +385 1 4841 408
  fax ikona 20px +385 1 3783 167
 • Sektor za podršku Upravi i komunikacije
  telefon ikona 15px +385 1 3783 050
 • Sektor za korporativnu sigurnost
  telefon ikona 15px +385 1 3782 820
 • Ured upravljanja sigurnošću
  telefon ikona 15px +385 1 4533 734
  fax ikona 20px +385 1 3783 428
 • Ured za internu reviziju poslovanja
  telefon ikona 15px +385 1 4533 623
Skip to content