Poštovani,

za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa COVID-19 HŽ Infrastruktura d.o.o. poduzima sve mjere opreza u cilju zaštite zdravlja stranaka i djelatnika.

S obzirom na potrebu pravovremenog reagiranja uslijed širenja epidemije koronavirusa COVID-19, a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. za vrijeme trajanja epidemije neće neposredno raditi sa strankama, osim ako je to nužno.

Stoga upućujemo stranke da nam se obraćaju elektroničkim putem ili putem telefona na niže kontakte.

Sva pismena zaprimljena na navedene adrese bit će urudžbirana kao da su osobno donesena u urudžbeni ured društva HŽ Infrastruktura d.o.o., a pošiljatelji će dobiti povratni e-mail da je poruka zaprimljena kao dokaz dostave.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Kontakti

 

Zagreb, Mihanovićeva 12

Građanski upiti
mail ikona 20 px infrastruktura.upiti@hzinfra.hr

Novinarski upiti
mail ikona 20 px korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

 

 • Uprava
  telefon ikona 15px  +385 1 3783 300
  fax ikona 20px +385 1 3783 326
  mail ikona 20 px uprava-hzi@hzinfra.hr
  Predsjednik Uprave
  mail ikona 20 px uprava@hzinfra.hr
 • Sektor za pristup infrastrukturi 
  telefon ikona 15px +385 1 3783 371
  mail ikona 20 px
 • Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova
  telefon ikona 15px + 385 1 4534 603
  fax ikona 20px + 385 1 4534 585
  mail ikona 20 px fondovi.eu@hzinfra.hr
 • Sektor za promet
  telefon ikona 15px +385 1 3783 301, +385 1 3782 557
  fax ikona 20px +385 1 378 2811
 • Sektor za održavanje
  telefon ikona 15px +385 1 4533 304
  fax ikona 20px +385 1 4533 888
 • Sektor financija, računovodstva i kontrolinga
  telefon ikona 15px +385 1 4534 378
  fax ikona 20px +385 1 3783 197
  Stanovi – podaci o otplati
  telefon ikona 15px +385 1 3783 187
 • Sektor nekretnina
  telefon ikona 15px +385 1 3783 054
  fax ikona 20px +385 1 3783 147
  mail ikona 20 px nekretnine@hzinfra.hr
 • Sektor pravnih poslova
  telefon ikona 15px +385 1 4534 046
  fax ikona 20px + 385 1 4533 809
 • Sektor nabave
  telefon ikona 15px +385 1 4534 501
  fax ikona 20px +385 1 4841 417
 • Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima​
  telefon ikona 15px +385 1 4534 092
  fax ikona 20px +385 1 3783 437
 • Sektor za informatiku
  telefon ikona 15px +385 1 4534 279, +385 1 4841 408
  fax ikona 20px +385 1 3783 167
 • Sektor za podršku Upravi, komunikacije, sigurnost i zaštitu
  telefon ikona 15px +385 1 3783 050
  fax ikona 20px +385 1 4533 879
 • Ured upravljanja sigurnošću
  telefon ikona 15px +385 1 4533 734
  fax ikona 20px +385 1 3783 428
 • Ured za internu reviziju poslovanja
  telefon ikona 15px +385 1 4533 623