Kontakti

 

Zagreb, Mihanovićeva 12

Građanski upiti
mail ikona 20 pxinfrastruktura.upiti@hzinfra.hr

Novinarski upiti
mail ikona 20 px korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

 

 • Uprava
  telefon ikona 15px  +385 1 3783 300
  fax ikona 20px +385 1 3783 326
  mail ikona 20 px uprava-hzi@hzinfra.hr
  Predsjednik Uprave
  mail ikona 20 px uprava@hzinfra.hr
 • Sektor za pristup infrastrukturi 
  telefon ikona 15px +385 1 3783 371
  fax ikona 20px +385 1 4533 898
 • Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova
  telefon ikona 15px + 385 1 3783 440, +385 1 4533 658
  fax ikona 20px + 385 1 3783 396, +385 1 3782 848
  mail ikona 20 px fondovi.eu@hzinfra.hr
 • Sektor za promet
  telefon ikona 15px +385 1 378 3301, +385 1 4577 582
  fax ikona 20px +385 1 378 2811
 • Sektor za održavanje
  telefon ikona 15px +385 1 4533 304
  fax ikona 20px +385 1 4533 888
 • Sektor financija, računovodstva i kontrolinga
  telefon ikona 15px +385 1 3783 333,
  fax ikona 20px +385 1 3783 197
 • Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima
  telefon ikona 15px +385 1 4534 092
  fax ikona 20px +385 1 3783 437
 • Sektor nabave
  telefon ikona 15px +385 1 3782 641
  fax ikona 20px +385 1 4841 417
 • Sektor nekretnina
  telefon ikona 15px +385 1 3782 907
  fax ikona 20px +385 1 3783 147
  mail ikona 20 px nekretnine@hzinfra.hr
 • Sektor za informatiku
  telefon ikona 15px +385 1 4534 279, +385 1 4841 408
  fax ikona 20px +385 1 3783 167
 • Sektor za podršku Upravi, komunikacije, sigurnost i zaštitu
  telefon ikona 15px +385 1 3783 050
  fax ikona 20px +385 1 4533 879