Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci

 

DUGO SELO-KRIŽEVCIDionica Dugo Selo – Križevci (38,2 km) sastavni je dio glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet M201 DG – Botovo – Dugo Selo na koridoru RH2 te je ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 8. lipnja 2015. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava TR.1.1.03-0001 (za I. fazu) u sklopu Operativnog programa Promet 2007. – 2013. (OPP) iz Europskog fonda za regionalni razvoj s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (MMPI). Ugovorom su dodijeljena bespovratna sredstva za I. fazu Projekta od 23,5 milijuna eura, što je i maksimalni iznos za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta, od čega se 20,0 milijuna eura, odnosno 85 posto sufinancira iz OPP-a, a preostali iznos od 3,5 milijuna eura, odnosno 15 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe Projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava jest od siječnja 2012. do prosinca 2016.

Potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. radove
 2. nadzor
 3. otkup zemljišta.

Za nastavak provedbe Projekta (II. faza) osigurana su sredstva putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Ugovor za izvođenje radova HŽ Infrastruktura potpisala je 29. travnja 2016. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke DIV GRUPA d.o.o., DALEKOVOD d.d. i ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. u vrijednosti 164,6 milijuna eura.

Ugovor za pružanje usluge nadzora HŽ Infrastruktura potpisala je 29. travnja 2016. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke INVESTINŽENJERING d.o.o. i SGS ADRIATICA d.o.o. ukupne vrijednosti 2,5 milijuna eura. Ugovor za pružanje usluge nadzora završen je u studenom 2021.

Provedbom radova na dionici Dugo Selo – Križevci omogućit će se postizanje nazivne projektirane brzine od 160 km/h, kolodvori će se rekonstruirati za prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750 m odnosno prijam interoperabilnih vlakova za prijevoz putnika duljine 400 m i najveće dopuštene mase 25 t/o, dok će se stajališta osposobiti u skladu sa zahtjevima za lokalni putnički prijevoz. Također će se znatno povećati kapacitet pruge, skratiti vrijeme putovanja i povećati kvaliteta putovanja uz mogućnost uključivanja Bjelovara, Križevaca i Koprivnice u prigradski željeznički promet grada Zagreba.

U sklopu Projekta predviđeno je izvođenje radova i to:

 • izgradnja drugoga kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici duljine 36,4 km (uz rekonstrukciju kolodvora Dugo Selo 38,23 km)
 • rekonstrukcija lukova na postojećem kolosijeku ukupne duljine 9,4 km
 • rekonstrukcija postojećih kolodvora Dugo Selo, Vrbovec i Križevci te pripadajućih stajališta
 • izgradnja novog kolodvora Gradec
 • izgradnja šest novih mostova i rekonstrukcija sedam postojećih
 • ukidanje ukupno 17 željezničko-cestovnih prijelaza, koji će biti zamijenjeni sa 12 križanja (denivelacija) u dvije razine, i dvaju pješačkih prijelaza, koje će zamijeniti novi pothodnici
 • nadogradnja stabilnih postrojenja električne vuče
 • modernizacija signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za koridorske željezničke pruge
 • gradnja oko 20 km zidova za zaštitu od buke te novih spojnih i obilaznih cesta u duljini oko 25 km (servisne ceste).

Kontakt za više informacija o Projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr 

Skip to content