Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci

 

DUGO SELO-KRIŽEVCIDionica Dugo Selo – Križevci (38,2 km) sastavni je dio glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet M201 DG – Botovo – Dugo Selo na koridoru RH2 te je ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 31. svibnja 2017. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.5.1.02.0001 (za II. fazu) u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. (OPKK) iz Kohezijskog fonda s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Vrijednost Ugovora jest 210,3 milijuna eura, a ukupni prihvatljivi troškovi iznose 169,9 milijuna eura, što je maksimalni iznos za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta, od čega se 144,4 milijuna eura, odnosno 85 posto sufinancira iz OPKK-a, a preostali iznos od 25,5 milijuna eura, odnosno 15 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe Projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava jest od siječnja 2014. do prosinca 2023.

Potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. radove
 2. nadzor
 3. dodatne troškove (pričuve)
 4. otkup zemljišta.

Ugovor za izvođenje radova HŽ Infrastruktura potpisala je 29. travnja 2016. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke DIV GRUPA d.o.o., DALEKOVOD d.d. i ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. u vrijednosti 164,6 milijuna eura.

Ugovor za pružanje usluge nadzora HŽ Infrastruktura potpisala je 29. travnja 2016. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke INVESTINŽENJERING d.o.o. i SGS ADRIATICA d.o.o. ukupne vrijednosti 2,5 milijuna eura. Ugovor za pružanje usluge nadzora završen je u studenom 2021.

Ugovor za pružanje usluge nadzora HŽ Infrastruktura potpisala je 7. veljače 2022. s tvrtkom INVESTINŽENJERING d.o.o. u vrijednosti 1,2 milijuna eura.

Provedbom radova na dionici Dugo Selo – Križevci omogućit će se postizanje nazivne projektirane brzine od 160 km/h, kolodvori će se rekonstruirati za prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750 m odnosno prijam interoperabilnih vlakova za prijevoz putnika duljine 400 m i najveće dopuštene mase 25 t/o, dok će se stajališta osposobiti u skladu sa zahtjevima za lokalni putnički prijevoz. Također će se znatno povećati kapacitet pruge, skratiti vrijeme putovanja i povećati kvaliteta putovanja uz mogućnost uključivanja Bjelovara, Križevaca i Koprivnice u prigradski željeznički promet grada Zagreba.

U sklopu Projekta predviđeno je izvođenje radova i to:

 • izgradnja drugoga kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici duljine 36,4 km (uz rekonstrukciju kolodvora Dugo Selo 38,23 km)
 • rekonstrukcija lukova na postojećem kolosijeku ukupne duljine 9,4 km
 • rekonstrukcija postojećih kolodvora Dugo Selo, Vrbovec i Križevci te pripadajućih stajališta
 • izgradnja novog kolodvora Gradec
 • izgradnja šest novih mostova i rekonstrukcija sedam postojećih
 • ukidanje ukupno 17 željezničko-cestovnih prijelaza koji će biti zamijenjeni sa 12 križanja (denivelacija) u dvije razine i dvaju pješačkih prijelaza koje će zamijeniti novi pothodnici
 • nadogradnja stabilnih postrojenja električne vuče
 • modernizacija signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za koridorske željezničke pruge
 • gradnja oko 20 km zidova za zaštitu od buke te novih spojnih i obilaznih cesta u duljini oko 25 km (servisne ceste).

Kontakt za više informacija o Projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr 

 

Radovi
Potpisivanje ugovora
Skip to content