Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica

Ovim velikim projektom HŽ Infrastruktura nastavlja s modernizacijom Mediteranskoga koridora koji preko Luke Rijeka, Zagreba i Budimpešte, povezuje Pirenejski poluotok s mađarsko-ukrajinskom granicom, a time i s jedinstvenom transeuropskom prometnom mrežom (Trans-European Transport Network – TEN-T). Dio je to projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti prijevoz od mađarske granice do Luke Rijeke.

Projekt je sufinanciran iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) – sektor prometa. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 350 milijuna eura (bez PDV-a).

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 sklopljen je 6. listopada 2016. između Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA), na temelju ovlasti dobivene od Europske komisije, i HŽ Infrastrukture.

Projektom se planira dogradnja drugoga kolosijeka i rekonstrukcija postojećega kolosijeka od Križevaca do mađarske granice. Omogućit će se brzina od 160 km/h, s ograničenjem od 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici budući da se tamo radi o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima. Nova dvokolosiječna dionica slijedit će postojeću trasu uz iznimku poddionice Carevdar – Lepavine. Pri tome će se ukupna duljina dionice pruge Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom smanjiti sa 43,2 km na 42,6 km.

U sklopu projekta predviđeni su:

– rekonstrukcija 2 kolodvora: Lepavina i Koprivnica

– izgradnja novoga kolodvora Novo Drnje

– rekonstrukcija 4 stajališta: Majurec, Carevdar, Vojakovački Kloštar i Sokolovac

– izgradnja novog stajališta Peteranec i prenamjena postojećega kolodvora Mučna Reka u stajalište

– izgradnja 7 mostova, 1 galerije i 3 vijadukata od čega je jedan prijelaz za divlje životinje

– izgradnja 8 cestovnih nadvožnjaka, 3 cestovna podvožnjaka i 9 pothodnika

– izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge kako bi se omogućio pristup svim česticama čije će postojeće pristupe prekinuti izgradnja pruge

– radovi na izgradnji i rekonstrukciji kontaktne mreže te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima

– radovi na ugradnji novih elemenata i uređaja na signalno-sigurnosnom, prometno-upravljačkom i telekomunikacijskom sustavu također

Dokumentacija o nadmetanju u postupku javne nabave za odabir izvođača radova objavljena je 21. studenog 2018. godine. HŽ Infrastruktura je 24. prosinca 2019. godine donijela odluku o odabiru izvođača radova te je Ugovor za izvođenje vrijedan 322,4 milijuna eura (bez PDV-a) 12. ožujka 2020. potpisan s tvrtkom Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S. Trajanje ugovora za izvođenje radove je 42 mjeseca.

Dokumentacija o nadmetanju u postupku javne nabave za odabir pružatelja usluga nadzora nad radovima objavljena je 28. studenog 2018. Dana 13. siječnja 2020. HŽ Infrastruktura donijela je odluku o odabiru pa je 23. ožujka 2020. potpisan Ugovor za pružanje usluga nadzora s tvrtkom JV Centar za organizaciju građenja d.o.o. i DB Engineering & Consulting GmbH. Vrijednost Ugovora iznosi 5.045.220 eura (bez PDV-a). Trajanje je ugovora za pružanje usluga nadzora 45 mjeseci.

Izrada projektne dokumentacije za predmetni projekt sufinancirana je također iz europskih sredstava, i to u okviru programa IPA-e, odnosno Operativnog programa Promet.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.

Potpisivanje ugovora za radove