Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica

 

Ovim velikim projektom HŽ Infrastruktura nastavlja s modernizacijom Mediteranskoga koridora koji preko Luke Rijeka, Zagreba i Budimpešte, povezuje Pirenejski poluotok s mađarsko-ukrajinskom granicom, a time i s jedinstvenom transeuropskom prometnom mrežom (Trans-European Transport Network – TEN-T). Dio je to projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti prijevoz od mađarske granice do Luke Rijeke.

Projekt je sufinanciran iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) – sektor prometa. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 350 milijuna eura (bez PDV-a).

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 sklopljen je 6. listopada 2016. između Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA), na temelju ovlasti dobivene od Europske komisije, i HŽ Infrastrukture.

Projektom se izvode radovi na dogradnji drugoga kolosijeka i rekonstrukciji postojećega kolosijeka od Križevaca do mađarske granice. Omogućit će se postizanje brzine vlakova do 160 km/h, s ograničenjem od 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici jer se na tom dijelu radi o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima. Nova dvokolosiječna dionica slijedit će postojeću trasu uz iznimku poddionice Carevdar – Lepavina. Ukupna duljina dionice pruge Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom smanjiti će se sa 43,2 km na 42,6 km.

U sklopu projekta predviđeni su:

– rekonstrukcija 2 kolodvora: Lepavina i Koprivnica

– izgradnja novoga kolodvora Novo Drnje

– rekonstrukcija 4 stajališta: Majurec, Carevdar, Vojakovački Kloštar i Sokolovac

– izgradnja novog stajališta Peteranec i prenamjena postojećega kolodvora Mučna Reka u stajalište

– izgradnja 7 mostova, 1 galerije i 3 vijadukata od čega je jedan prijelaz za divlje životinje

– izgradnja 8 cestovnih nadvožnjaka, 3 cestovna podvožnjaka i 9 pothodnika

– izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge

– radovi na izgradnji i rekonstrukciji kontaktne mreže te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima

– radovi na ugradnji novih elemenata i uređaja na signalno-sigurnosnom, prometno-upravljačkom i telekomunikacijskom sustavu također

Ugovor za izvođenje radova vrijedan 322,4 milijuna eura (bez PDV-a) potpisan je 12. ožujka 2020.  s tvrtkom Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S.

Ugovor za pružanje usluga nadzora potpisan je 23. ožujka 2020. sa Zajednicom gospodarskih subjekata koju čine tvrtke Centar za organizaciju građenja d.o.o. i DB Engineering & Consulting GmbH. Vrijednost Ugovora iznosi 5.045.220 eura (bez PDV-a).

Izrada projektne dokumentacije za predmetni projekt sufinancirana je također iz europskih sredstava, i to u okviru programa IPA-e, odnosno Operativnog programa Promet.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.

Vizualizacija objekata i trase Križevci – Koprivnica – državna granica
Radovi
VIDEO Simka trase dronom, travanj 2023.
VIDEO Radovi na stajalištu Majurec, veljača 2022.
VIDEO Radovi na nadvožnjaku Križevci, srpanj 2021.
VIDEO Radovi na nadvožnjaku Vuk, srpanj 2021.
FOTO Potpisivanje ugovora za radove
Skip to content