Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica

Ovim velikim projektom HŽ Infrastruktura nastavlja s modernizacijom Mediteranskoga koridora koji preko Luke Rijeka, Zagreba i Budimpešte, povezuje Pirenejski poluotok s mađarsko-ukrajinskom granicom, a time i s jedinstvenom transeuropskom prometnom mrežom (Trans-European Transport Network – TEN-T). Dio je to projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti prijevoz od mađarske granice do Luke Rijeke.

Projekt je sufinanciran iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) – sektor prometa. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 350 milijuna eura (bez PDV-a).

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 sklopljen je 6. listopada 2016. između Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA), na temelju ovlasti dobivene od Europske komisije, i HŽ Infrastrukture.

Projektom se planira dogradnja drugoga kolosijeka i rekonstrukcija postojećega kolosijeka od Križevaca do mađarske granice. Omogućit će se brzina od 160 km/h, s ograničenjem od 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici budući da se tamo radi o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima. Nova dvokolosiječna dionica slijedit će postojeću trasu uz iznimku poddionice Carevdar – Lepavine. Pri tome će se ukupna duljina dionice pruge Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom smanjiti sa 43,2 km na 42,6 km.

U sklopu projekta predviđeni su:

– rekonstrukcija 2 kolodvora: Lepavina i Koprivnica

– izgradnja novoga kolodvora Novo Drnje

– rekonstrukcija 4 stajališta: Majurec, Carevdar, Vojakovački Kloštar i Sokolovac

– izgradnja novog stajališta Peteranec i prenamjena postojećega kolodvora Mučna Reka u stajalište

– izgradnja 7 mostova, 1 galerije i 3 vijadukata od čega je jedan prijelaz za divlje životinje

– izgradnja 8 cestovnih nadvožnjaka, 3 cestovna podvožnjaka i 9 pothodnika

– izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge kako bi se omogućio pristup svim česticama čije će postojeće pristupe prekinuti izgradnja pruge

– radovi na izgradnji i rekonstrukciji kontaktne mreže te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima

– radovi na ugradnji novih elemenata i uređaja na signalno-sigurnosnom, prometno-upravljačkom i telekomunikacijskom sustavu također

Dokumentacija o nadmetanju u postupku javne nabave za odabir izvođača radova objavljena je 21. studenog 2018. godine. HŽ Infrastruktura je 24. prosinca 2019. godine donijela odluku o odabiru izvođača radova te je Ugovor za izvođenje vrijedan 322,4 milijuna eura (bez PDV-a) 12. ožujka 2020. potpisan s tvrtkom Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S. Trajanje ugovora za izvođenje radove je 42 mjeseca.

Dokumentacija o nadmetanju u postupku javne nabave za odabir pružatelja usluga nadzora nad radovima objavljena je 28. studenog 2018. Dana 13. siječnja 2020. HŽ Infrastruktura donijela je odluku o odabiru pa je 23. ožujka 2020. potpisan Ugovor za pružanje usluga nadzora s tvrtkom JV Centar za organizaciju građenja d.o.o. i DB Engineering & Consulting GmbH. Vrijednost Ugovora iznosi 5.045.220 eura (bez PDV-a). Trajanje je ugovora za pružanje usluga nadzora 45 mjeseci.

Izrada projektne dokumentacije za predmetni projekt sufinancirana je također iz europskih sredstava, i to u okviru programa IPA-e, odnosno Operativnog programa Promet.

Trenutačno se izvode radovi na izgradnji željezničkog mosta preko rijeke Drave u Botovu. Most Drava, duljine 338 metara, bit će izgrađen za dvokolosiječnu prugu. Donja konstrukcija mosta, koja se sastoji od dvaju upornjaka i dvaju stupova bit će izgrađena od armiranog betona, dok će gornja konstrukcija mosta oblikom biti slična postojećoj i izgrađena od čelika.

Dosad su za spomenuti most napravljeni izvedbeni projekti, a u tijeku su radovi na donjoj mosnoj konstrukciji (uređeni su pristupi do upornjaka U1 i U2, izvedeni su radovi na potpornom zidu kod upornjaka U1, sagrađeni su piloti i temelj upornjaka U1 te piloti potpornog zida kod upornjaka U2).

Gornja konstrukcija mosta izrađivat će se u tvornici u manjim segmentima pogodnima za transport. Nakon što segmenti budu dopremljeni na gradilište, spajat će ih se zavarivanjem ispred mosta na desnoj obali Drave. Nakon što dio gornje konstrukcije bude okrupnjen, čelična konstrukcija mosta naguravat će se preko izgrađenih upornjaka i stupova. Takvim načinom izgradnje gornje konstrukcije mosta izbjegava se ulazak u korito rijeke, čime se smanjuje negativan utjecaj na okoliš.

Osim na mostu Drava radovi se izvode i na trasi ispred budućega kolodvora Novo Drnje i iza njega te na kolodvoru Novo Drnje, na trasi između Križevaca i nadvožnjaka Vuk, na nadvožnjacima Vuk i Križevci te vijaduktu Carevdar. Izvode se i iskopi za okvirnu armiranobetonsku konstrukciju Lepavina 2, čisti se teren duž cijele trase te se premještaju instalacije.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.

Radovi
VIDEO Radovi na nadvožnjaku Križevci, srpanj 2021.
VIDEO Radovi na nadvožnjaku Vuk, srpanj 2021.
FOTO Potpisivanje ugovora za radove