Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica

 

KRIŽEVCI-KOPRIVNICA-DGDionica Križevci – Koprivnica – državna granica (42,6 km) sastavni je dio glavne željezničke koridorske pruge za međunarodni promet M201 DG – Botovo – Dugo Selo na koridoru RH2 te je ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru.

HŽ Infrastruktura d.o.o. na taj način nastavlja s modernizacijom Mediteranskoga koridora koji preko Luke Rijeka, Zagreba i Budimpešte povezuje Pirenejski poluotok s mađarsko-ukrajinskom granicom, a time i s jedinstvenom transeuropskom prometnom mrežom (Trans-European Transport Network – TEN-T). Projekt je dio nastavka razvoja željezničke mreže te uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti prijevoz od mađarske granice do luke Rijeke.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 6. listopada 2016. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe  Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Vrijednost Sporazuma iznosi 283,9 milijuna eura, od čega se 241,3 milijuna eura, odnosno 85 posto, sufinancira iz CEF-a, a preostali iznos od 42,6 milijuna eura, odnosno 15 posto, sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Potpisani Sporazum o dodijeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost
 2. otkup zemljišta
 3. radove
 4. nadzor.

Ugovor za izvođenje radova HŽ Infrastruktura potpisala je 12. ožujka 2020. s tvrtkom Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S. u vrijednosti 320,9 milijuna eura.

Ugovor za pružanje usluge nadzora HŽ Infrastruktura potpisala je 23. ožujka 2020. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke Centar za organizaciju građenja d.o.o. i DB Engineering & Consulting GmbH u vrijednosti 5,3 milijuna eura.

Projektom se izvode radovi na dogradnji drugoga kolosijeka i rekonstrukciji postojećega kolosijeka od Križevaca do mađarske granice. Omogućit će se postizanje brzine vlakova do 160 km/h, s ograničenjem od 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici s obzirom na to da se na tom dijelu radi o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima. Nova dvokolosiječna dionica slijedit će postojeću trasu, uz iznimku poddionice Carevdar – Lepavina. Izgradnjom novih perona, nadstrešnica, pothodnika te parkirališta za automobile i bicikle Projekt će doprinijeti omogućavanju lakšeg pristupa osobama smanjene pokretljivosti. Ukupna duljina pružne dionice Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom smanjit će se sa 43,2 km na 42,6 km.

U sklopu Projekta predviđeno je izvođenje radova i to:

 • rekonstrukcija dvaju kolodvora: Lepavina i Koprivnica
 • izgradnja novoga kolodvora Novo Drnje
 • rekonstrukcija četiriju stajališta: Majurec, Carevdar, Vojakovački Kloštar i Sokolovac
 • izgradnja novog stajališta Peteranec i prenamjena postojećega kolodvora Mučna Reka u stajalište
 • izgradnja sedam mostova, jedne galerije i triju vijadukata, od čega je jedan prijelaz za divlje životinje
 • izgradnja osam cestovnih nadvožnjaka, triju cestovnih podvožnjaka i devet pothodnika
 • izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge
 • radovi na izgradnji i rekonstrukciji kontaktne mreže te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima
 • radovi na ugradnji novih elemenata i uređaja na signalno-sigurnosnom, prometno-upravljačkom i telekomunikacijskom podsustavu.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr.

Vizualizacija objekata i trase Križevci – Koprivnica – državna granica
Radovi
VIDEO Novi željeznički most premostio Dravu kod Botova – ubrzano naguravanje/dron
VIDEO Simka trase dronom, travanj 2023.
VIDEO Radovi na stajalištu Majurec, veljača 2022.
VIDEO Radovi na nadvožnjaku Križevci, srpanj 2021.
VIDEO Radovi na nadvožnjaku Vuk, srpanj 2021.
FOTO Potpisivanje ugovora za radove
Skip to content