Projekti u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO)

Europska unija – NextGeneration

 

 

 

Otvoreni postupci javne nabave

Trenutačno nema otvorenih postupaka javne nabave.

Ugovoreni postupci javne nabave

Trenutačno nema ugovorenih postupaka javne nabave.

Poništeni postupci javne nabave

Trenutačno nema poništenih postupaka javne nabave.

Postupci javne nabave provode se u skladu s hrvatskim nacionalnim zakonodavstvom, odnosno sa Zakonom o javnoj nabavi i pripadajućim pravilnicima i uredbama, te se objavljuju na sljedećim internetskim stranicama:

Prijava počinjene nepravilnosti ili prijevare te sumnja na njihovo počinjenje u vezi s korištenjem EU-ovih sredstava u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti:

  • Ministarstvo financija
    – na e-adresu: nacionalni.fond@mfin.hr
    – na telefon: +385 1 4591 442 ili faks: +385 14591 122
    – ili na adresu: Katančićeva 5, 10 000 Zagreb
Skip to content