Uklanjanje „​uskih grla“ na željezničkoj infrastrukturi

Projekt „Uklanjanje ‘uskih grla’ na željezničkoj infrastrukturi“ obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju objekata na željezničkoj infrastrukturi (mostova, vijadukata, propusta i usjeka) na željezničkoj mreži RH s ciljem poboljšanja infrastrukture na dionicama koje pripadaju TEN-T mreži, ali i na dionicama izvan TEN-T mreže.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 4. listopada 2023. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava NPOO.C1.4.R2-I3.01.0001 u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Vrijednost Ugovora je 30,7 milijuna eura prihvatljivih troškova u iznosu 24,6 milijuna eura, a dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 19,9 milijuna eura, što je maksimalni iznos za sufinanciranje prihvatljivih troškova. Projekt se se s 80,94 posto sredstava sufinancira iz NPOO-a, odnosno iz Mehanizma za oporavak i otpornost dok se preostali iznos od 4,7 milijuna eura, odnosno 19,06 posto sufinancira iz Državnog proračuna iz Republike Hrvatske.

Potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava obuhvaća radove rekonstrukcije mostova, vijadukata, propusta i usjeka na željezničkoj mreži RH.

Provedba Projekta „Uklanjanje ‘uskih grla’ na željezničkoj infrastrukturi“ omogućit će rješavanje uskih grla na željezničkoj mreži, povećanje brzine prometovanja i sigurnosti željezničkog prometa te poboljšanje željezničke mreže u skladu s EU-ovim direktivama te Tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI).

U sklopu Projekta predviđeno je izvođenje radova i to:

  • zamjena i rekonstrukcija mostova te izgradnja novih mostova
  • rekonstrukcija usjeka
  • rekonstrukcija i izgradnja propusta
  • rekonstrukcija i izgradnja vijadukata.

Ugovor za izvođenje radova za usjek Zvečaj na pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka HŽ Infrastruktura potpisala je 11. listopada 2023. s tvrtkom OCTOPUS d.o.o. u vrijednosti 0,4 milijuna eura.

 Ugovor za izvođenje radova za 10 usjeka na pruzi M604 Oštarije – Knin – Split HŽ Infrastruktura potpisala je 28. prosinca 2023. s tvrtkom MONTERRA d.o.o. u vrijednosti 2,1 milijun eura.

Ugovor za radove rekonstrukcije šest mostova i jednog propusta HŽ Infrastruktura potpisala je 21. prosinca 2023. sa zajednicom ponuditelja CENOZA PROMET d.o.o. i GEOTEHNIKA d.o.o. u vrijednosti 6,4 milijuna eura.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Europska unija – NextGeneration
Skip to content