Poboljšanje željezničke infrastrukture – uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole

 

Ovim projektom nastavlja se ulaganje u modernizaciju željezničke prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj u cilju povećanja sigurnosti i interoperabilnost na hrvatskom dijelu Mediteranskog koridora i na drugom dijelu Osnovne mreže te će se doprinijeti i daljnjem razvoju Transeuropske prometne mreže.

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2019/2097375 sklopljen je 11. studenoga 2020. između Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA) i HŽ Infrastrukture d.o.o. kojim su odobrena sredstva iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) za sufinanciranje u iznosu od 14.509.242 eura, što iznosi 85 posto ukupnih prihvatljivih troškova Projekta koji iznose 17.069.696 eura, a preostalih 15 posto prihvatljivih troškova Projekta u iznosu od 2.560.454 eura sufinancirat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ovim projektom HŽ Infrastrukture ugradit će se oprema za osiguranje tehničke kontrole željezničkih vozila u pokretu i razmjenu informacija na Osnovnoj mreži (TEN-T) u Republici Hrvatskoj te uvesti automatizirani sustav za nadzor željezničkih vozila kao i automatsko prikupljanje podataka i tehničkih parametara vlakova te interakcija vlakova i tračnica u stvarnom vremenu na devet lokacija.

Razdoblje provedbe Projekta je od 2020. do 2023. godine.

Kontakt za više informacija o Projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content