Poboljšanje željezničke infrastrukture – uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole

 

EU MJERNE STANICEOvim projektom nastavlja se ulaganje u modernizaciju željezničke prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj u cilju povećanja sigurnosti i interoperabilnost na hrvatskom dijelu Mediteranskog koridora i na drugom dijelu Osnovne mreže te će se doprinijeti i daljnjem razvoju transeuropske prometne mreže.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 11. studenoga 2020. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2019/2097375 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Vrijednost Sporazuma iznosi 17,1 milijun eura, od čega se 14,5 milijuna eura, odnosno 85 posto sufinancira iz CEF-a, a preostali iznos od 2,6 milijuna eura, odnosno 15 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Potpisani Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  1. upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost
  2. nabavu i ugradnja opreme za mjerne stanice – za tip 1 mjernih stanica (pet lokacija)
  3. nabavu i ugradnju opreme za mjerne stanice – za tip 2 mjernih stanica (četiri lokacije)

Ugovor za izvođenje radova HŽ Infrastruktura potpisala je 21. ožujka 2023. sa zajednicom ponuditelja ELEKTROKEM d.o.o. i S&T Iskratel d.o.o. u vrijednosti 7,7 milijuna eura.

Provedbom radova ugradit će se oprema za osiguranje tehničke kontrole željezničkih vozila u pokretu i razmjenu informacija na Osnovnoj mreži (TEN-T) u Republici Hrvatskoj te uvesti automatizirani sustav za nadzor željezničkih vozila kao i automatsko prikupljanje  podataka i tehničkih parametara vlakova te interakcija vlakova i tračnica u stvarnom vremenu na devet lokacija.

Kontakt za više informacija o Projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content