Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor – Hrvatski Leskovac – izrada dokumentacije

 

Dionica željezničke pruge Zagreb Glavni kolodvor – Hrvatski Leskovac (10,7 km) jest jednokolosiječna pruga koja se nalazi na koridoru RH2 te se ujedno nalazi i na važnom međunarodnom Mediteranskom koridoru.

 HŽ Infrastruktura je 16. studenoga 2021. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2020/2440898 (Grant Agreement no. INEA/CEF/TRAN/M2020/2440898 – Studies to upgrade the railway line section Zagreb Main Station – Hrvatski Leskovac); u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe – Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Procijenjeni iznos provođenja aktivnosti iz Sporazuma iznosi ukupno maksimalno 3,30 milijuna eura.

Odobren je maksimalan iznos od 2,80 milijuna eura, što iznosi 85 posto odobrenog iznosa sufinanciranja. Preostalih 15 posto maksimalnog iznosa (0,50 milijuna eura) financirat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

U sklopu potpisanog Sporazuma provodit će se sljedeće aktivnosti:

  1. vođenje projekta, promidžba i mjere vidljivosti
  2. izrada Studije utjecaja na okoliš
  3. izrada Idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole
  4. izrada Glavnog projekta
  5. revizija Glavnog projekta koju će provesti revidenti u skladu s važećom regulativom u RH i ishođenje Izjave o sukladnosti od Prijavljenog tijela (NoBo).

Glavni cilj izrade projekta jest izrada studijske i projektne dokumentacije za razvoj učinkovitoga i konkurentnoga željezničkog prometa duž Mediteranskog koridora,uz uklanjanje uskih grla na hrvatskome dijelu tog koridora, povećanje kapaciteta i sigurnosti, poboljšanje kvalitete željezničke usluge za putnički i teretni prijevoz te unaprjeđenje konkurentnosti željezničkog prometa.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content