Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor – Hrvatski Leskovac – izrada dokumentacije

 

ZAGREB GK - HRV. LESKOVACDionica željezničke pruge Zagreb Glavni kolodvor – Hrvatski Leskovac (10,7 km) nalazi se na koridoru RH2 te je ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 16. studenoga 2021. potpisala Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava INEA/CEF/TRAN/M2020/2440898 u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe Sektor promet (CEF – Connecting Europe Facility) s Europskom izvršnom agencijom za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Vrijednost Sporazuma  jest 3,3 milijuna eura od čega se 2,8 milijuna eura, odnosno 85 posto sufinancira iz CEF-a, a preostali iznos od 0,5 milijuna eura, odnosno 15 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Potpisani Sporazum  o dodjeli bespovratnih sredstava obuhvaća  sljedeće aktivnosti:

  1. upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost
  2. studiju o utjecaju na okoliš
  3. idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole
  4. glavni projekt
  5. reviziju glavnoga projekta koju će provesti revidenti u skladu s važećom regulativom u RH i ishođenje izjave o sukladnosti Prijavljenog tijela (NoBo).

Ugovor za izradu projektne dokumentacije HŽ Infrastruktura potpisala je 21. lipnja 2023. sa zajednicom ponuditelja koju čine ŽPD d.d. i GRANOVA d.o.o. u vrijednosti 1,6 milijuna eura.

Ugovor obuhvaća izradu:
1. studije utjecaja na okoliš
2. idejnog projekta
3. glavnih projekata
4. dokumentacije za rješavanje imovinskopravnih poslova
5. izradu tehničkog dijela natječajne dokumentacije za radove.

Izradom projektne dokumentacije stvara se podloga za sljedeću fazu provedbe odnosno stvara se temelj za provedbu radova za koje je planirano osiguranje EU-ovih sredstava u narednom razdoblju.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Skip to content