Primjena telematskih aplikacija za europsku interoperabilnost​

 

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) za akciju pod nazivom „Primjena telematskih aplikacija za europsku interoperabilnost“ (Akcija br. 2018-EU-TM-0063-S) potpisali su 4. srpnja 2019. Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), udruženje RailNetEurope (RNE) u svojstvu koordinatora i HŽ Infrastruktura u svojstvu korisnika te još sedam europskih upravitelja željezničke infrastrukture. Ukupni iznos procijenjenih prihvatljivih troškova za HŽ Infrastrukturu iznosi 1.440.000,00 eura, a sufinancirat će ga Europska unija u iznosu od 50 posto prihvatljivih troškova.

Implementacijom projekta HŽ Infrastruktura kao upravitelj infrastrukture modernizirala bi svoj informatički sustav za narudžbu trase vlakova te postigla bolju komunikaciju i razmjenu dokumenata između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika.

Također, implementacijom ovoga projekta HŽ Infrastruktura uskladila bi se s uredbom komisije (EU) br. 1305/2014 od 11. prosinca 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u odnosu na podsustav telematskih aplikacija za teretni promet željezničkog sustava u Europskoj uniji i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 62/2006. (TSI TAF) i uredbe komisije (EU) br. 454/2011 od 5. svibnja 2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematskih aplikacija za putnički promet“ transeuropskog željezničkog sustava (TSI TAP i TAF) kao direktno primjenjivim obvezujućim propisima Europske unije.

Skip to content