Društvena odgovornost

 

Društvena odgovornost poduzeća jest koncept kojim poduzeća integriraju društvene i ekološke ciljeve u svoje poslovne aktivnosti te odnose s dionicima, i to na dobrovoljnoj osnovi. S obzirom na to da je društvena odgovornost osobito izražena kod velikih poduzeća jer je njihov utjecaj najvidljiviji, a moć najveća, i HŽ Infrastruktura se početkom 2015. uključila u Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR), u kojemu predstavnici hrvatskoga gospodarstva udružuju znanje, inovativnost i odgovornost kako bi se utvrdili razvojni putevi koji uravnotežuju poslovni uspjeh, društvenu dobrobit i zaštitu okoliša.

I iako HŽ Infrastruktura tek izrađuje svoju Strategiju društveno odgovornog poslovanja, ono je prožeto kroz sve segmente poslovanja, od samog osnutka željeznice na tlu Hrvatske.

Tako HŽ Infrastruktura:

  • brine o poštivanju ljudskih i radnih prava,
  • provodi socijalni dijalog,
  • brine o zaštiti na radu i zaštiti od požara,
  • brine o upravljanju sigurnošću,
  • ima nultu stopu tolerancije na korupciju te
  • na području planiranja, projektiranja i izgradnje dijelova nove infrastrukturne mreže te na području obnove postojeće HŽ Infrastruktura poštuje načelo održivosti kroz izradu studija ekonomske opravdanosti, studija zaštite okoliša i druge dokumente predviđene ugovorima između zainteresiranih strana, kako bi rezultati takvih ulaganja pridonijeli kvalitetnijem životu građana Republike Hrvatske.

Politika raznolikosti i nediskriminacije