Društvena odgovornost

 

Društvena odgovornost tvrtki jest koncept kojim one integriraju društvene i ekološke ciljeve u svoje poslovne aktivnosti te odnose s dionicima, i to na dragovoljnoj osnovi. To je opredjeljenje tvrtke za unapređenje dobrobiti zajednice kroz poslovnu praksu i doprinose na račun vlastitih resursa. Društvena odgovornost osobito je izražena kod velikih poduzeća jer je njihov utjecaj najvidljiviji. Tako je i HŽ Infrastruktura trgovačko društvo koje zbog prirode svoje djelatnosti, veličine i teritorijalne rasprostranjenosti ima širok spektar raznovrsnih područja unutar kojih utječe na ekonomsku, okolišnu i društvenu održivost.

Stoga se HŽ Infrastruktura već početkom 2015. uključila u Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR), u kojemu predstavnici hrvatskoga gospodarstva udružuju znanje, inovativnost i odgovornost kako bi se utvrdili razvojni putevi koji uravnotežuju poslovni uspjeh, društvenu dobrobit i zaštitu okoliša.

HŽ Infrastruktura ima Politiku društveno odgovornog poslovanja kojom se propisuje pristup svim segmentima odgovornosti i održivog razvoja. U skladu s time HŽ Infrastruktura:

  • brine se o poštivanju ljudskih i radnih prava,
  • provodi socijalni dijalog,
  • brine se o zaštiti na radu i zaštiti od požara,
  • upravlja sigurnošću,
  • ima nultu stopu tolerancije na korupciju,
  • poštuje načelo održivosti izradom studija ekonomske opravdanosti, studija zaštite okoliša i drugih dokumenata iz područja planiranja, projektiranja i izgradnje dijelova nove infrastrukturne mreže te iz područja obnove postojeće mreže,
  • brine se o zaštiti okoliša npr. kroz implementaciju Politike upravljanja energijom u cilju što veće energetske učinkovitosti itd.

 

Od početka 2017. u zemljama članicama EU-a također počela se primjenjivati Direktiva o nefinancijskom izvještavanju i raznolikosti (2014/95/EU), čime je za određene poslovne subjekte uvedena obveza sastavljanja nefinancijskog izvješća, odnosno izvješća o održivosti. I HŽ Infrastruktura postala je obveznik objavljivanja nefinancijskog izvješća s informacijama o poslovnom modelu poduzeća, okolišu, društvenim utjecajima, uključujući i zaposlenike, o poštivanju ljudskih prava, borbi protiv korupcije i podmićivanja te raznolikosti sastava odbora direktora. Tako se izvješće izravno odnosi na pitanja društveno odgovornog poslovanja.

Politika raznolikosti i nediskriminacije  

Skip to content