Izvješće temeljem savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – objavljeno 17. 5. 2017.


Lučka uprava Rijeka i HŽ Infrastruktura sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave usluga – TEHNIČKA I ADMINISTRATIVNA PODRŠKA U UPRAVLJANJU I PROMIDŽBI PROJEKTA „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)“, stavljaju sljedeće dokumente na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 2. do 10. svibnja 2017. godine. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u navedenom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju dostaviti naručitelju putem elektroničke pošte na adresu zoran.milovic@portauthority.hr

Po isteku gore navedenog roka, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćnim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima.

Izvješće će biti objavljeno na internetskim stranicama:  http://www.portauthority.hr/poslovne_mogucnosti/javna_nabava/Savjetovanje_sa_zainteresiranim_gospodarskim_subjektima.

Skip to content