Skica 1 za nekretninu pod rednim br. 41

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br. N-74 bio je objavljen 31. prosinca 2022. godine na internetskoj stranici društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb (www.hzinfra.hr\nekretnine). Obavijest o raspisivanju javnog poziva bila je objavljena 31. prosinca 2022. godine u Jutarnjem listu i Večernjem listu.

 Rok za predaju ponuda bio je 14. siječnja 2023. godine predajom pošiljke u poštanskom uredu do 24 sata.

Javno otvaranje ponuda održano je 24. siječnja 2023. godine u prostorijama društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, Sindikalna dvorana, ulaz iz Gajeve ulice.

Rezultati Javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup nekretnina broj: N-74 – 3. dio (za nekretnine pod rednim brojem 16. i 19.) nalaze se na dnu stranice.

Prigovor odnosno žalba na odluku o prihvaćanju ponude za zakup izjavljuje se u pisanom obliku, isključivo putem elektroničke pošte na e-adresu: nekretnine@hzinfra.hr i to najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana objave odluke o prihvaćanju ponude na internetskoj stranici Društva.

U Zagrebu, 10. svibnja 2023. godine

Prilozi:

Skip to content