Javna nabava kamenog agregata za potrebe obnove pruge Knin-Zadar

 Izvješće temeljem savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima     HŽ Infrastruktura kao naručitelj sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave roba KAMENI AGREGATI za potrebe...
Skip to content