Izvješće temeljem savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 


 

HŽ Infrastruktura kao naručitelj sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave roba KAMENI AGREGATI za potrebe obnove pruge Knin-Zadar stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sljedeće dokumente:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 6. 4. 2017. do 12. 4. 2017.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju dostaviti naručitelju putem elektroničke pošte na adresu marina.rozic@hzinfra.hr.

Po isteku gore navedenog roka naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Izvješće će biti objavljeno na internetskim stranicama www.hzinfra.hr.

Skip to content