Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – objavljeno 25. 5. 2017.


HŽ Infrastruktura sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) prije pokretanja postupka javne nabave radova na modernizaciji i elektrifikaciji željezničke pruge na dionici Zaprešić – Zabok stavlja sljedeće dokumente na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 31. 3. do 11. 4. 2017.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju dostaviti naručitelju putem elektroničke pošte na adresu eufunds@hzinfra.hr.

Po isteku gore navedenog roka, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćnim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Izvješće će biti objavljeno na internetskim stranicama www.hzinfra.hr.

Skip to content