Obavještavamo zakupnike i korisnike poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. ili su u vlasništvu Društva (dalje u tekstu zakupnici) da je donesena Odluka Uprave o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u kojima je zakupnicima bio obustavljen rad i obavljanje djelatnosti temeljem Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesenih nakon 1. studenog 2020. godine, počevši od 1. prosinca 2020. godine pa sve dok su na snazi Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o obustavi rada i djelatnosti.

Molimo zakupnike da društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. dostave ispunjen Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. ako su im obustavljeni rad i obavljanje djelatnosti Odlukom stožera civilne zaštite od 3. 12. 2020. te Izjavu o točnosti i istinitosti podataka.

Nadalje, oni zakupnici poslovnih prostora koji imaju 60 posto i veći pad prihoda u mjesecu prosincu 2020. u odnosu na mjesec prosinac 2019. godine, a zadržali su sve radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje također imaju pravo na oslobođenje obveze plaćanja zakupnine razmjerno padu prihoda ostvarenog u istom mjesecu prethodne godine te molimo da društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. također dostave ovjereni obrazac te Izjavu o točnosti i istinitosti podataka

Uvažit će se zahtjevi korisnika koji nemaju dospjelih dugovanja prema Društvu.

Skenirane dokumente molimo dostaviti na e-mail adresu nekretnine@hzinfra.hr, ali obavezno Ovjereni zahtjev zajedno s privicima te Izjavu o točnosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika zajedno s jednom bjanko zadužnicom na iznos do 10.000,00 kuna potrebno je dostaviti na poslovnu adresu društva HŽ Infrastruktura, Sektor nekretnina, Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb najkasnije do 15. veljače 2021.

Zahtjevu je potrebno priložiti (za mjesec prosinac i za razdoblje s kojim se uspoređuje):

  • strana A JOPPD obrasca (s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen)
  • PDV obrazac (s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen) ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu
  • ovjerenu Izjavu o točnosti i istinitosti dostavljenih podataka

Ako društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. navedeni zahtjev ne dostavite, nažalost, nećemo biti u mogućnosti pristupiti oslobađanju obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. godine.

Prilozi:

Skip to content