Izvješće temeljem poziva na savjetovanje – objavljeno 28. lipnja 2017.


Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj HŽ Infrastruktura d.o.o. prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave usluga u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluga prijenosa podataka i usluga stalnog pristupa internetu po grupama:

  • grupa 1: Usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
  • grupa 2: usluge prijenosa podataka i stalnog pristupa internetu

stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sljedeće dokumente:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 14. 6. 2017. do 19. 6. 2017. 

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tom vremenu svoje primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju dostaviti naručitelju putem elektroničke pošte na adresu tihana.porobic@hzinfra.hr.

Po isteku gore navedenog roka, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćnim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima. Izvješće će biti objavljeno na internetskim stranicama www.hzinfra.hr.

Skip to content