S obzirom na do sada donesene Odluke Stožera civilne zaštite, HŽ Infrastruktura d.o.o. obavještava o uvjetima za oslobađanje od plaćanja računa za poslovne prostore i za travanj 2021. Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 26. veljače 2021. omogućen je rad ugostiteljskih objekata s usluživanjem na otvorenom. Pored toga, Odlukom od 9. travnja 2021. uvedene su mjere na području Dubrovačko-neretvanske županije za manji dio gradova i općina te je Odlukom od 1. travnja i Odlukom od 9. travnja uvedena obustava rada za pojedine djelatnosti u Primorsko-goranskoj županiji.

Ako ste zakupnik ili korisnik koji je u potpunosti zatvoren Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koji je ostvario pravo na oslobađanje od plaćanja zakupnine ili naknade za korištenje po računu za prosinac 2020. temeljem podnesenog Zahtjeva za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. niste dužni podnositi novi Zahtjev za oslobođenje od obveze plaćanja računa za mjesec travanj 2021. godine. Korisnici i zakupnici iz Primorsko-goranske županije kojima je u dijelu travnja 2021. obustavljen rad mogu dostaviti ispunjen zahtjev za travanj 2021.

Kako bi poslovni subjekti imali pravo na ostvarivanje oslobađanja od plaćanja računa, sva dospjela dugovanja na dan 30. studenoga 2020. prema Društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. moraju biti podmirena, a ako je poslovnom subjektu odobren otplatni plan, otplatne rate se moraju uredno podmirivati.

Zakupnici ili korisnici kojima nije zabranjen radi i koji imaju 60% i veći pad prihoda u mjesecu travnju 2021. u odnosu na travanj 2019. godine mogu dostaviti ispunjeni Zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za travanj 2021. kojim se omogućuje oslobođenje obveze plaćanja zakupnine razmjerno padu prihoda ostvarenog u istom mjesecu 2019. godine. Subjekti koji su osnovani nakon usporednog razdoblja, odnosno nakon travnja 2019. i imali su 60% i veći pad prihoda u travnju 2021. u odnosu na studeni 2020., također mogu zatražiti oslobađanje od plaćanja računa.

Napominjemo da će se uvažiti isključivo zahtjevi zakupnika i korisnika koji nemaju dospjelih dugovanja na dan 30. studenoga 2020. prema Društvu te su između ostaloga zadržali radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje (Odluka Vlade Republike Hrvatske od 03.12.2020. godine, NN 134/2020).

Skenirane dokumente molimo dostaviti na e-mail adresu nekretnine@hzinfra.hr, ali obavezno Ovjereni zahtjev zajedno s privicima te Izjavu o točnosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika zajedno s jednom bjanko zadužnicom na iznos do 10.000,00 kuna potrebno je dostaviti na poslovnu adresu društva HŽ Infrastruktura, Sektor nekretnina, Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb najkasnije do 17. svibnja 2021. godine.

Zakupnici koji su dostavili bjanko zadužnicu prilikom podnošenja prethodnog zahtjeva, a koja nije iskorištena niti vraćena, ne moraju dostavljati novu bjanko zadužnicu.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • strana A JOPPD obrasca s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen (za isplaćenu plaću za travanj 2021. i ožujak 2021.)
  • PDV obrazac s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu (za travanj 2021. i travanj 2019., odnosno za subjekte osnovane nakon usporednog razdoblja podatke za travanj 2021. i studeni 2020.)
  • Izjavu subjekta s potpisom i pečatom kojom jamči  za točnost dostavljenih podataka (samo u slučaju dostave elektronički ispunjenog zahtjeva).

Dostavljeni podaci koristit će se i obrađivati isključivo u svrhu zahtjeva poslovnog subjekta za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje i zakup poslovnih prostora. Korisnici koji su podnijeli zahtjev za refundaciju fiksnih troškova kod Porezne uprave nemaju pravo na oslobođenje te podnošenjem zahtjeva potvrđuju da nisu zatražili povrat fiksnog troška koji se odnosi na zakup/korištenje poslovnog prostora od nadležne Porezne uprave za isti poslovni prostor za koji traže oslobođenje od plaćanja računa.

Uvažit će se isključivo Zahtjevi dostavljeni u ostavljenom roku, ako navedeni zahtjev ne dostavite u ostavljenom roku, nećemo biti u mogućnosti uvažiti ga.

Na poveznici ispod nalazi se obrazac Zahtjeva.

Prilozi:

Skip to content