S obzirom na do sada donesene Odluke Stožera civilne zaštite, društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. obavještava o uvjetima za oslobađanje od plaćanja računa za poslovne prostore i za lipanj 2021. godine.

Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 26. svibnja i 11. lipnja 2021. (Narodne novine 58/21 i 65/21) prestale su važiti ranije odluke Stožera o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.

S obzirom na navedene odluke, obavještavamo korisnike i zakupnike prostora o uvjetima za oslobađanje od plaćanja računa za poslovne prostore za mjesec lipanj 2021.

Ako ste zakupnik ili korisnik koji je u potpunosti zatvoren Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koji je ostvario pravo na oslobađanje od plaćanja zakupnine ili naknade za korištenje po računu za prosinac 2020. temeljem podnesenog Zahtjeva za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. niste dužni podnositi novi Zahtjev za oslobođenje od obveze plaćanja računa za mjesec lipanj 2021. godine.

Kako bi poslovni subjekti imali pravo na ostvarivanje oslobađanja od plaćanja računa, sva dospjela dugovanja na dan 30. studenoga 2020. prema Društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. morala su biti podmirena, a ako je poslovnom subjektu odobren otplatni plan, otplatne rate se moraju uredno podmirivati. Ukoliko otplatne rate nisu uredno podmirene, na naplatu dospijeva ukupan dug, a korisniku će se naplatiti i do tada oslobođeni dio zakupnine, od prosinca 2020. na dalje.

Zakupnici ili korisnici kojima nije zabranjen rad i koji imaju 60% i veći pad prihoda u mjesecu lipnju 2021. u odnosu na lipanj 2019. godine, mogu dostaviti ispunjeni Zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za lipanj 2021. kojim se omogućuje oslobođenje obveze plaćanja zakupnine razmjerno padu prihoda ostvarenog u istom mjesecu 2019. godine. Subjekti koji su osnovani nakon usporednog razdoblja, odnosno nakon lipnja 2019. i imali su 60% i veći pad prihoda u lipnju 2021. u odnosu na studeni 2020. također mogu zatražiti oslobađanje od plaćanja računa.

Napominjemo da će se uvažiti isključivo zahtjevi zakupnika i korisnika koji nisu imali dospjelih dugovanja na dan 30. studenoga 2020. prema Društvu te su između ostaloga zadržali radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje (Odluka Vlade Republike Hrvatske od 03.12.2020. godine, NN 134/2020).

Skenirane dokumente molimo dostaviti na e-mail adresu nekretnine@hzinfra.hr, ali obavezno Ovjereni zahtjev zajedno s privicima te Izjavu o točnosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika zajedno s jednom bjanko zadužnicom na iznos do 10.000,00 kuna potrebno je dostaviti na poslovnu adresu društva HŽ Infrastruktura, Sektor nekretnina, Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb najkasnije do 20. srpnja 2021. godine.

Zakupnici koji su dostavili bjanko zadužnicu prilikom podnošenja prethodnog zahtjeva, a koja nije iskorištena niti vraćena, ne moraju dostavljati novu bjanko zadužnicu.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • strana A JOPPD obrasca s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen (za isplaćenu plaću za lipanj 2021. i svibanj 2021.)
  • PDV obrazac s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu (za lipanj 2021. i lipanj 2019., odnosno za subjekte osnovane nakon usporednog razdoblja podatke za lipanj 2021. i studeni 2020.)
  • Izjavu subjekta s potpisom i pečatom kojom jamči za točnost dostavljenih podataka.

Dostavljeni podaci koristit će se i obrađivati isključivo u svrhu zahtjeva poslovnog subjekta za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje i zakup poslovnih prostora. Korisnici koji su podnijeli zahtjev za refundaciju fiksnih troškova kod Porezne uprave nemaju pravo na oslobođenje te podnošenjem zahtjeva za oslobođenje od plaćanja računa za lipanj 2021. potvrđuju da nisu zatražili povrat fiksnog troška koji se odnosi na zakup/korištenje poslovnog prostora od nadležne Porezne uprave za isti poslovni prostor za koji traže oslobođenje od plaćanja računa.

Uvažiti će se isključivo Zahtjevi dostavljeni u ostavljenom roku, ako navedeni zahtjev ne dostavite u ostavljenom roku nećemo biti u mogućnosti uvažiti ga.

Na poveznici ispod nalazi se obrazac Zahtjeva.

Prilozi:

Skip to content