S obzirom na do sada donesene Odluke Stožera civilne zaštite, HŽ Infrastruktura d.o.o. obavještava o uvjetima za oslobađanje od plaćanja računa za poslovne prostore i za svibanj 2021. Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 26. veljače 2021. omogućen je rad ugostiteljskih objekata sa usluživanjem na otvorenom. Pored toga, Odlukom od 1. travnja i Odlukom od 9. travnja uvedene obustave rada za pojedine djelatnosti u Primorsko-goranskoj županiji, a Odlukom od 23. travnja produljene su zaključno s 3. svibnja 2021. godine. S obzirom na navedene odluke, obavještavamo korisnike u zakupnike prostora o uvjetima za oslobađanje od plaćanja računa za poslovne prostore za mjesec svibanj 2021.

Ako ste zakupnik ili korisnik koji je u potpunosti zatvoren Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koji je ostvario pravo na oslobađanje od plaćanja zakupnine ili naknade za korištenje po računu za prosinac 2020. temeljem podnesenog Zahtjeva za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. niste dužni podnositi novi Zahtjev za oslobođenje od obveze plaćanja računa za mjesec svibanj 2021. godine. Korisnici i zakupnici iz Primorsko-goranske županije kojima je u dijelu svibnja 2021. obustavljen rad mogu dostaviti ispunjen zahtjev za svibanj 2021. godine.

Kako bi poslovni subjekti imali pravo na ostvarivanje oslobađanja od plaćanja računa, sva dospjela dugovanja na dan 30. studenoga 2020. prema Društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. moraju biti podmirena, a ako je poslovnom subjektu odobren otplatni plan, otplatne rate se moraju uredno podmirivati. Ukoliko otplatne rate nisu uredno podmirene, na naplatu dospijeva ukupan dug, a korisniku će se naplatiti i do tada oslobođeni dio zakupnine, od prosinca 2020. na dalje.

Zakupnici ili korisnici kojima nije zabranjen radi i koji imaju 60% i veći pad prihoda u mjesecu svibnju 2021. u odnosu na svibanj 2019. godine, mogu dostaviti ispunjeni Zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za svibanj 2021. kojim se omogućuje oslobođenje obveze plaćanja zakupnine razmjerno padu prihoda ostvarenog u istom mjesecu 2019. godine. Subjekti koji su osnovani nakon usporednog razdoblja, odnosno nakon svibnja 2019. i imali su 60% i veći pad prihoda u svibnju 2021. u odnosu na studeni 2020. također mogu zatražiti oslobađanje od plaćanja računa.

Napominjemo da će se uvažiti isključivo zahtjevi zakupnika i korisnika koji nemaju dospjelih dugovanja na dan 30. studenoga 2020. prema Društvu te su između ostaloga  zadržali radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje (Odluka Vlade Republike Hrvatske od 03.12.2020. godine, NN 134/2020).

Skenirane dokumente molimo dostaviti na e-mail adresu nekretnine@hzinfra.hr, ali obavezno Ovjereni zahtjev zajedno s privicima te Izjavu o točnosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika zajedno s jednom bjanko zadužnicom na iznos do 10.000,00 kuna potrebno je dostaviti na poslovnu adresu društva HŽ Infrastruktura, Sektor nekretnina, Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb najkasnije do 18. lipnja 2021. godine.

Zakupnici koji su dostavili bjanko zadužnicu prilikom podnošenja prethodnog zahtjeva, a koja nije iskorištena niti vraćena, ne moraju dostavljati novu bjanko zadužnicu. 

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • strana A JOPPD obrasca s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen (za isplaćenu plaću za svibanj 2021. i travanj 2021.)
  • PDV obrazac s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu (za svibanj 2021. i svibanj 2019., odnosno za subjekte osnovane nakon usporednog razdoblja podatke za svibanj 2021. i studeni 2020.)
  • Izjavu subjekta s potpisom i pečatom kojom jamči  za točnost dostavljenih podataka.

Dostavljeni podaci koristit će se i obrađivati isključivo u svrhu zahtjeva poslovnog subjekta za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje i zakup poslovnih prostora. Korisnici koji su podnijeli zahtjev za refundaciju fiksnih troškova kod Porezne uprave nemaju pravo na oslobođenje te podnošenjem zahtjeva za oslobođenje od plaćanja računa za svibanj 2021. potvrđuju da nisu zatražili povrat fiksnog troška koji se odnosi na zakup/korištenje poslovnog prostora od nadležne Porezne uprave za isti poslovni prostor za koji traže oslobođenje od plaćanja računa.

Uvažiti će se isključivo Zahtjevi dostavljeni u ostavljenom roku, ako navedeni zahtjev ne dostavite u ostavljenom roku nećemo biti u mogućnosti uvažiti ga.

Na poveznici ispod nalazi se obrazac Zahtjeva.

Prilozi:

Skip to content