Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. veljače 2021. godine nastavljeno je s primjenom nužnih epidemioloških mjera do kraja veljače 2021. godine.

Obavještavamo sve zakupnike i korisnike o uvjetima za oslobađanje od plaćanja računa i za mjesec veljaču 2021.

Ako ste zakupnik ili korisnik koji je zatvoren Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te koji je podnio u ostavljenom roku Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. i siječanj 2021., niste dužni podnositi novi Zahtjev za oslobođenje od obveze plaćanja računa za mjesec veljaču 2021. godine, temeljem prethodno podnesenog zahtjeva.

Kako bi poslovni subjekti imali pravo na ostvarivanje oslobađanja od plaćanja računa, sva dospjela dugovanja na dan 30. 11. 2020. prema Društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. trebaju biti podmirena, a ako je poslovnom subjektu odobren otplatni plan, otplatne rate trebaju biti uredno podmirene.

Zakupnici ili korisnici koji imaju 60% i veći pad prihoda u mjesecu veljači 2021. u odnosu na veljaču 2020., a radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje su zadržali, trebaju dostaviti ispunjeni Zahtjev za oslobođenje od plaćanja računa za veljaču 2021.

Uvažit će se isključivo zahtjevi zakupnika i korisnika koji nemaju dospjelih dugovanja prema Društvu te su između ostaloga i zadržali radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje.

Skenirane dokumente molimo dostaviti na e-mail adresu nekretnine@hzinfra.hr, ali obavezno Ovjereni zahtjev zajedno s privicima te Izjavu o točnosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika zajedno s jednom bjanko zadužnicom na iznos do 10.000,00 kuna potrebno je dostaviti na poslovnu adresu društva HŽ Infrastruktura, Sektor nekretnina, Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb najkasnije do 15. ožujka 2021. godine.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • strana A JOPPD obrasca s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen (za isplaćenu plaću za veljaču 2021. i siječanj 2021.)
  • PDV obrazac s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu (za veljaču 2021. i veljaču 2020., odnosno za subjekte osnovane 2020. podatke za veljaču 2021. i studeni 2020.)
  • Izjavu subjekta s potpisom i pečatom kojom jamči za točnost dostavljenih podataka (samo u slučaju dostave elektronički ispunjenog zahtjeva).

Dostavljeni podaci koristit će se i obrađivati isključivo u svrhu zahtjeva poslovnog subjekta za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje i zakup poslovnih prostora. Uvažit će se isključivo Zahtjevi dostavljeni u ostavljenom roku, ako navedeni zahtjev ne dostavite u ostavljenom roku, nećemo biti u mogućnosti uvažiti ga.

Na poveznici ispod nalazi se obrazac Zahtjeva.

Prilozi:

Skip to content