Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite od dana 29. siječnja 2021. godine nužne epidemiološke mjere određuju se u trajanju do 15. veljače 2021. godine.

S obzirom na produljenje mjera, ako ste korisnik, odnosno zakupnik koji je već zatvoren Odlukom Stožera te koji je podnio u ostavljenom roku Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. niste dužni podnositi novi Zahtjev za oslobođenje od obveze plaćanja računa za mjesec siječanj 2021. godine. Ukoliko niste podnijeli Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja računa za mjesec prosinac 2020. godine, a zakupnik ste, odnosno korisnik koji je već zatvoren Odlukom Stožera potrebno je podnijeti Zahtjev za oslobađanje od plaćanja za siječanj 2021. godine.

Kako biste bili oslobođeni plaćanja računa, sva dospjela dugovanja prema Društvu na dan 30.11.2020. trebaju biti podmirena, a ako vam je odobren otplatni plan, otplatne rate trebate redovito podmirivati.

Ispunjeni Zahtjev za oslobađanje obveze plaćanja računa za siječanj 2021. godine  potrebno je dostaviti u slučaju da ste korisnik ili zakupnik koji ima 60% i veći pad prihoda u mjesecu siječnju 2021. u odnosu na mjesec siječanj 2020., a zadržani su radnici koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje. Pored navedenog Zahtjeva potrebno je također dostaviti i Izjavu o točnosti i istinitosti podataka.

Subjekti koji su osnovani nakon usporednog razdoblja, do 30. rujna 2020. i imali su 60% i veći pad prihoda u siječnju 2021. u odnosu na studeni 2020. također mogu zatražiti oslobođenje od plaćanja računa.

Uvažit će se zahtjevi korisnika i zakupnika koji nemaju dospjelih dugovanja prema Društvu te su između ostaloga i zadržali radnike koji su kod poslodavca bili u radnom odnosu posljednjeg dana mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se traži oslobođenje.

Skenirane dokumente molimo dostaviti na e-mail adresu nekretnine@hzinfra.hr, ali obavezno Ovjereni zahtjev zajedno s privicima te Izjavu o točnosti podataka ovjerenu kod javnog bilježnika zajedno s jednom bjanko zadužnicom na iznos do 10.000,00 kuna potrebno je dostaviti na poslovnu adresu društva HŽ Infrastruktura, Sektor nekretnina, Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb najkasnije do 28. veljače 2021. godine

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • strana A JOPPD obrasca s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen (za isplaćenu plaću za siječanj 2021. i prosinac 2020.)
  • PDV obrazac s e-potvrdom porezne uprave da je obrađen ili za subjekte izvan sustava PDV-a izvod prometa po žiroračunu, (za siječanj 2021. i siječanj 2020., odnosno za subjekte osnovane 2020. podatke za siječanj 2021. i studeni 2020.)
  • Izjavu subjekta s potpisom i pečatom kojom jamči za točnost dostavljenih podataka

Dostavljeni podaci koristit će se i obrađivati isključivo u svrhu zahtjeva subjekta za oslobođenje od plaćanja računa za korištenje i zakup poslovnih prostora na upravljanju Društva. Ako nam navedeni zahtjev ne dostavite, nećemo biti u mogućnosti postupiti po odlukama nadležnih tijela o oslobađanju obveze plaćanja računa za mjesec siječanj 2021.

Na poveznici ispod nalazi se obrazac Zahtjeva.

Prilozi:

Skip to content