Ovim putem obavještavaju se svi potencijalni ponuditelji za zakup stambenih prostora za obavljanje tihe djelatnosti da se javni poziv N-66 objavljen 26. lipnja 2021. u javnim glasilima ispravlja na način da se dodaje rok od 20 godina na koji se prostori daju u zakup te se produžuje rok za dostavu ponuda za narednih 14 dana, računajući od dana 19. srpnja 2021., odnosno zaključno do 2. kolovoza 2021. godine.

Novi rok za predaju ponuda je 2. kolovoza 2021. godine predajom pošiljke u poštanskome uredu na adresu: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb, do 24 sata ili neposrednom predajom ponude u urudžbenom odjelu Sektora nekretnina, Trnjanska cesta 11f, Zagreb, soba 6, do 15.00 sati.

Ponude će se javno otvarati u prostorijama HŽ Infrastrukture d.o.o., Trnjanska cesta 11f, Zagreb, na dan 9. kolovoza 2021., u 9.00 sati.

Sve ostale odredbe javnog poziva ostaju nepromijenjene.

Prilozi: