Intenzivno se radilo u sklopu projekta Rekonstrukcije postojećeg i dogradnje drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac tijekom vikenda od 27. do 29. svibnja.

Za vrijeme zatvora pruge ugrađivali su se provizoriji na podvožnjaku Lazina i podvožnjaku Ribnjak.

Zaštita građevne jame na podvožnjaku Lazina izvodi se pomoću talpi koje su se zabijale prije postavljanja provizorija u zoni neposredno ispod provizorija i u pružnom pojasu, a na podvožnjaku Ribnjak pomoću pilotne stijene, izvedbom pilota u pružnom pojasu. Na tim mjestima radovi se nastavljaju na zaštiti građevne jame. Osim toga izvode se zemljani radovi izvan pružnog pojasa te iskop materijala ispod provizorija.

Na nadvožnjaku Pavučnjak radi se na izvedbi nasipa rampi budućeg nadvožnjaka te probno pilotiranje za potrebe temeljenja objekta.

Na nerazvrstanoj cesti Orlovac – Ilovac intenzivni zemljani radovi nastavit će se kad se posuši tlo nakon visokih voda i poplava na području Karlovca, dok je na nadvožnjaku Cvetković u blizini kolodvora Jastrebarsko izvršena regulacija vodotoka Reka te se odrađuju zemljani radovi.

Skip to content