Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka

 

HRV. LESKOVAC - KARLOVACDionica Hrvatski Leskovac – Karlovac (44,0 km)  sastavni je dio glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet M202 Zagreb GK – Rijeka na koridoru RH2 te je ujedno dio dionice Rijeka – Zagreb – Budimpešta na Mediteranskome koridoru.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je 27. prosinca 2019. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.07.5.1.09.0001 u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. (OPKK) iz Kohezijskog fonda s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture (MMPI) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU). Vrijednost Ugovora jest 458,5 milijuna eura, a ukupni prihvatljivi troškovi iznose 361,1 milijun eura, što je maksimalni iznos za sufinanciranje Projekta, od čega se 307,0 milijuna eura, odnosno 85 posto sufinancira iz OPKK-a, a preostali iznos od 54,2 milijuna eura, odnosno 15 posto sufinancira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe Projekta prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava jest od studenog 2018. do prosinca 2023.

Potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 1. upravljanje projektom
 2. promidžbu i vidljivost
 3. radove
 4. nadzor
 5. dodatne troškove (pričuve)
 6. otkup zemljišta.

Ugovor za izvođenje radova za građevinski i elektroenergetski podsustav HŽ Infrastruktura potpisala je 28. srpnja 2022. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke STRABAG d.o.o., STRABAG AG i STRABAG Rail a.s. u vrijednosti 227,4 milijuna eura.

Ugovor za izvođenje radova za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav HŽ Infrastruktura potpisala je 28. srpnja 2022. sa tvrtkom AŽD Praha s.r.o. u vrijednosti 35,0 milijuna eura.

Ugovor za pružanje usluge nadzora HŽ Infrastruktura potpisala je 15. lipnja 2022. sa zajednicom ponuditelja koju čine tvrtke YÜKSEL PROJE ANONIM ŞIRKETI, “PPG” Društvo za projektovanje i građenje d.o.o. i MOBILITA EVOLVA d.o.o. u vrijednosti 4,7 milijuna eura.

Provedbom radova dionica Hrvatski Leskovac – Karlovac će biti osposobljena za najveću dopuštenu brzinu od 160 km/h, izuzev na području Mavračića, Jastrebarskog i Karlovca, gdje će iznositi 120 km/h odnosno 140 km/h zbog prostornih ograničenja. Sadašnja jednokolosiječna elektrificirana pruga 25 kV AC 50 Hz provedbom Projekta postat će dvokolosiječna. Također će se povećati konkurentnost luke Rijeka putem poboljšanja njezine prometne povezanosti s tržištima srednje Europe. Isto tako, Projekt će doprinijeti unaprjeđenju prigradskog prijevoza gradova Zagreba i Karlovca.

U sklopu Projekta predviđeno je izvođenje radova i to:

 • rekonstrukcija triju kolodvora: Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko i Karlovac
 • prenamjena triju kolodvora u stajališta: Horvati, Zdenčina (stajalište/otpremništvo) i Draganići
 • rekonstrukcija četiriju postojećih stajališta: Mavračići, Desinec, Domagovići i Lazine
 • produljenje korisne duljine kolosijeka u kolodvorima na 750 m
 • ugradnja novog elektroničkog signalno-sigurnosnog uređaja ETCS razine 1 te novog prometno-upravljačkog podsustava s daljinskom kontrolom vanjskih elemenata, elektrifikaciju sustavom 25 kV/50 Hz, rekonstrukciju elektrovučne podstanice Mrzlo Polje i Zdenčina
 • izgradnja triju novih podvožnjaka i četiriju novih nadvožnjaka s pripadajućim cestovnim prometnicama umjesto željezničko-cestovnih prijelaza
 • izgradnja novih svodnih cesta zbog ukidanja postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
 • rekonstrukcija pojedinih postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
 • izgradnja zidova za zaštitu od buke
 • izgradnja zatvorenog sustava odvodnje
 • rekonstrukcija svih postojećih mostova, vijadukata i drugih objekata na trasi dionice.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

Radovi
VIDEO Potpisivanje ugovora za radove
Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Skip to content