Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka

 

Dionica Hrvatski Leskovac – Karlovac dio je željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka koja je jedna od najvažnijih u Hrvatskoj jer povezuje glavni grad Zagreb s najvažnijom hrvatskom jadranskom lukom u Rijeci. U Oštarijama se odvaja u željezničku prugu M604 Oštarije – Knin – Split kojom je središte Hrvatske povezano sa središnjom Dalmacijom, to jest gradovima Splitom, Šibenikom i Zadrom. Željeznička pruga M202 Zagreb GK – Rijeka također je dio Mediteranskog TEN-T koridora, pravca Rijeka – Zagreb – Budimpešta i dio željezničkoga teretnoga koridora 6, definiranog 10. studenog 2013. prema Uredbi (EU) 913/2010. Realizacijom Projekta povećat će se konkurentnost luke Rijeka putem poboljšanja njezine prometne povezanosti s tržištima srednje Europe. Isto tako, Projekt će doprinijeti unapređenju prigradskog prijevoza gradova Zagreba i Karlovca.

Polazna točka dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac jest Hrvatski Leskovac, koji se nalazi na početku željezničke pruge Zagreb – Rijeka, oko 10,7 km od Zagreb Glavnog kolodvora.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ove pružne dionice ukupne vrijednosti 3.454.512.263,16 kuna i prihvatljivih troškova u iznosu od 2.720.993.339,99 kuna potpisali su 27. prosinca 2019. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a i HŽ Infrastruktura d.o.o.

Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. iz Kohezijskog fonda s 85 posto prihvatljivih troškova, a 15 posto financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Rekonstrukcijom postojećeg i izgradnjom drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac u duljini od 44,02 km dionica će biti osposobljena za najveću dopuštenu brzinu 160 km/h, izuzev na području Mavračića, Jastrebarskog i Karlovca gdje će biti 120 odnosno 140 km/h zbog prostornih ograničenja. Sadašnja jednokolosiječna elektrificirana pruga 25 kV AC 50 Hz provedbom Projekta postat će dvokolosiječna.

Projekt Rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac obuhvaća:

 • rekonstrukciju triju kolodvora: Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko i Karlovac
 • prenamjenu triju kolodvora u stajališta: Horvati, Zdenčina (stajalište/otpremništvo) i Draganići
 • rekonstrukciju četiriju postojećih stajališta Mavračići, Desinec, Domagovići i Lazine
 • produljenje korisne duljine kolosijeka u kolodvorima na 750 m
 • ugradnju novog elektroničkog signalno–sigurnosnog uređaja ETCS razine 1 te novog prometno–upravljačkog infrastrukturnog podsustava s daljinskom kontrolom vanjskih elemenata, elektrifikaciju sustavom 25 kV/50 Hz, rekonstrukciju elekrovučne podstanice Mrzlo Polje i Zdenčina
 • izgradnju triju novih podvožnjaka i četiriju novih nadvožnjaka s pripadajućim cestovnim prometnicama umjesto željezničko–cestovnih prijelaza
 • izgradnju novih svodnih cesta zbog ukidanja postojećih željezničko–cestovnih prijelaza
 • rekonstrukciju pojedinih postojećih željezničko–cestovnih prijelaza
 • izgradnju zidova za zašitu od buke
 • izgradnju zatvorenog sustava odvodnje
 • rekonstrukciju svih postojećih mostova, vijadukata i drugih objekata na trasi dionice.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr

VIDEO Potpisivanje ugovora za radove
Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Skip to content