U Rijeci je 22. ožujka 2019. održana konferencija „Potencijali riječke luke“ koju je organizirao Novi list povodom 300. obljetnice proglašenja Rijeke slobodnom kraljevskom lukom.

U panelskoj raspravi sudjelovali su ključni donosioci odluka vezanih uz temu konferencije: ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa, predsjednik Nadzornog odbora Luke Rijeka Alen Jugović, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Skorić i predsjednik Udruge pomorskih agenata Jakov Karmelić.

Sudionici su raspravljali o potencijalima razvoja riječke luke i brojnim važnim projektima koji će tomu doprinijeti, koji su dobrim dijelom sufinancirani iz europskih fondova. Pritom se nije zaobišlo ni tematiku problema s kojima su se pojedini projekti susretali. Također raspravljalo se o interesu investitora za ulaganje u riječki prometni pravac.

Ministar Butković podsjetio je kako se u riječkoj luci i na riječkom prometnom pravcu provode investicije vrijedne 390 milijuna eura, od kojih je znatan dio osiguran iz fondova Europske unije. U svibnju se izgradnjom Zagreb Deep See kontejnerskog terminala završava 16 godina dug projekt Rijeka Gateway, a do njega će voditi državna cesta D-403, za koju se u travnju raspisuje natječaj za izvođača radova. Ministar je istaknuo i važnost željezničke infrastrukture za razvoj luke.

Ivan Kršić među ulaganjima istaknuo je projekte koje HŽ Infrastruktura provodi s Lučkom upravom Rijeka, a to su Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (projekt Rijeka Brajdica) i Unapređenje infrastrukture u Luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, koji su sufinancirani iz europskih fondova. Na konferenciji je istaknuta važnost nizinske pruge kao strateškog projekta koji će doprinijeti i razvoju luke Rijeka.

– Svi naši projekti na riječkom području, ali i na dijelu Mediteranskog koridora od Rijeke do mađarske granice omogućit će riječkoj luci dodatno povećanje tereta i podizanje njezine konkurentnosti. Cilj modernizacije pruge od Rijeke do mađarske granice jest uspostava visokokvalitetnog željezničkog teretnog i putničkog prijevoza, kvalitetne veze luke Rijeka, grada Rijeke i riječkog bazena s drugim dijelovima Hrvatske i Europe, kao i privlačenje novih prijevoznika na željezničku mrežu. To bi također bio i poticaj za gospodarski razvoj Rijeke i Primorsko-goranske županije. Na ovom području pokrenute su aktivnosti za najveće investicije u željezničku infrastrukturu u Hrvatskoj, ukupne procijenjene vrijednosti 2,1–2,6 milijardi eura, a izvori financiranja su fondovi EU-a. Da se radi o projektima i ulaganjima velike važnosti za Hrvatsku potvrđuje i to kako je jedan od prioriteta u Strategiji prometnog razvoja 2017. – 2030. izgradnja nizinske pruge. – izjavio je Kršić.

Skip to content