U ponedjeljak 6. kolovoza 2018. godine stupa na snagu privremena regulacija prometa u Rijeci, u ulici Riva i Ulici I. Zajca koja će biti na snazi do sredine 2020. godine, odnosno do završetka radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“. Također radovi će utjecati na promet i u ulici Šetalište XIII. divizije, gdje početak radova i postavljanje nove prometne signalizacije počinje u tjednu od 6. do 10. kolovoza te u zoni priključaka na gradilište.

Za potrebe Projekta dodijeljeno je 35,5 milijuna eura (oko 267 milijuna kuna) i s 85 posto sufinancira se sredstvima Europske unije iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF). Partneri u projektu su Lučka uprava Rijeka kao koordinator i HŽ Infrastruktura d.o.o. kao korisnik, a izvođač radova je zajednica ponuditelja Kolektor Koling d.o.o. i Euro-asfalt d.o.o.

Zahvat obuhvaća rekonstrukciju željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica, izgradnju novog izvlačnjaka u tunelu Sušak i izgradnju intermodalnog terminala na kontejnerskom terminalu Brajdica, a rok za izvršenje ugovora o izvođenju radova iznosi 24 mjeseca od datuma početka izvršenja ugovora.

Radovi će utjecati na promet u sljedeća tri gradska područja:

1. Intenziviranje željezničkog prometa u centru grada – ulica Riva i Ulica I. Zajca

Početkom radova na željezničkom kolodvoru Brajdica, a naročito zatvaranjem tunela Sušak radi izvođenja radova za njegovo proširenje, cjelokupan teretni željeznički promet kroz tunel Sušak s kolodvora Brajdica bit će preusmjeren kroz centar grada. Pripremni radovi za privremenu regulaciju prometa počinju u četvrtak 2. kolovoza 2018. godine, a privremena regulacija stupa na snagu u ponedjeljak 6. kolovoza 2018. godine i bit će na snazi do završetka projekta, odnosno do sredine 2020. godine.

Zbog radova teretni željeznički promet će privremeno teći između glavnog kolodvora Rijeka i kolodvora Brajdica, odnosno od izlaska iz glavnog kolodvora Rijeka obalom do Ulice I. Zajca, duž Ulice I. Zajca do ulaska u kolodvor Brajdica. Uz prugu u Ulici I. Zajca bit će postavljena zaštitna ograda uz prugu, a autobusna stanica kod Kazališta premješta se u Ribarsku ulicu. Najveći dio prijevoza obavljat će se od 17.00 do 5.00 sati te od 9.00 do 14.00 sati. U razdobljima od 6.00 do 9.00 sati i od 14.00 do 17.00 sati nije predviđeno prometovanje manevarskih vlakova između dvaju kolodvora.

Za vrijeme izvođenja radova na projektu, tijekom prijevoza tereta između glavnog kolodvora Rijeka i kolodvora Brajdica cestovni promet u ulici Riva i Ulici I. Zajca te Brajdica teći će bez promjena kao i do sada, uz određena ograničenja u Ulici I. Zajca i u zonama križanja: križanje ulica Riva – Riva boduli – Ulica I. Henckea (K1); križanje ulica I. Zajca – Wenzelova ulica – Ribarska ulica (K2); križanje Brajdica – ulica Delta(K3) i križanje ulica Brajdica – Šetalište A. K. Miošića (K4).

Također, radi povećanja protočnosti vozila ovim dijelom grada, krajnja lijeva traka u Ulici I. Zajca, dosadašnje bočno parkiralište, oslobodit će se za odvijanje prometa. U cilju osiguranja slobodnog koridora za prometovanje vlakova tijekom 24 sata nadležne službe pojačano će nadzirati koridor prometovanja te preventivno djelovati uklanjanjem nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila, ili vozila koja će sprečavati neometan prolazak vlaka.

2. Privremeno izmještanje (devijacija) u ulici Šetalište XIII. divizije

Zbog rekonstrukcije ulaza u željeznički tunel Sušak koji se nalazi na Pećinama, doći će do preregulacije prometa u ulici Šetalište XIII. divizije. U toj ulici izgradit će se privremena nova trasa prometa ukupne duljine 90 m, koja počinje kod parka Augusta Cesarca u blizini Osnovne škole Pećine i završava u ravnini Stuba Malika Tintilinića. Za vrijeme izvođenja tih radova, najprije će se sav promet u ulici Šetalište XIII. divizije usmjeriti na južni (desni) prometni trak. Na sjevernom (lijevom) traku izvodit će se radovi. Početak tih radova kao i postavljanje nove prometne signalizacije koja usmjerava promet na južni (lijevi) trak bit će u tjednu od 6. do 10. kolovoza 2018. godine. Također ograničenje brzine bit će 30 km/h. Nova privremena trasa bit će izgrađena do rujna, a promet će na nju biti usmjeren u drugoj polovini rujna ove godine.

Za vrijeme trajanja radova na izgradnji nove trase iz ulice Šetališta XIII. divizije neće se moći prići Osnovnoj školi Pećine, već će joj se prilaziti Stubama Malika Tintilinića (iz Ulice Janka Polića Kamova). Omladinskom hostelu moći će se prići iz ulice Šetalište XIII. divizije, ali uz dodatno osiguranje i privremeni pješački prijelaz.

Privremeno izmještanje (devijacija) u ulici Šetalište XIII. divizije

Postojeće autobusno stajalište Pećine bit će izmješteno na novu lokaciju ispred zgrade u ulici Šetalište XIII. divizije 30, što je udaljeno do 35 m od privremenog pješačkog prijelaza.

3. Utjecaj prometnih priključaka na gradilište

Zbog izvođenja radova na kontejnerskom terminalu Brajdica i željezničkom kolodvoru Rijeka Brajdica bit će pojačan promet kamiona i drugih vozila na prilaznim prometnicama. U vrijeme izvođenja radova gradilišni priključci nalaze se na lokacijama ULAZ 1, 2, 3 kako je prikazano na slikama u nastavku. Intenzitet korištenja pojedinih prilaza ovisit će o dinamici izvođenja radova. Izvođač može povremeno pojedine prilaze i zatvoriti, ali privremena prometna signalizacija ostat će tijekom cijeloga izvođenja radova na projektu.

Ulaz 1.

Ulaz 2.

Ulaz 3.

 

Skip to content