ŽCP “Istarska-Markovac” nakon modernizacije

Zahuktali su se radovi na Projektu osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza i to u dijelu koji se odnosi na osiguranje ukupno 68 željezničko-cestovnih i jednoga pješačkog prijelaza. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije.

 Izvođač radova jest tvrtka Altpro, stručni nadzor obavlja zajednica gospodarskih subjekata koju čine Mobilita Evolva i Mobilita Vision, dok je HŽ Infrastruktura naručitelj. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 11.277.921,52 eura.

U rujnu su završeni građevinski radovi na željezničko-cestovnim prijelazima (ŽCP) „Istarska-Markovac“ i „Podravska“, dok su u tijeku na ŽCP-ovima „Katinac“, „Koreničani“, „Maslenjača 1“, „Maslenjača 2“, „Selci“ i „Samatovci“.

Poslije radova na tim ŽCP-ovima bit će otvorena gradilišta na ŽCP-ovima „Sirač 1“, „Sirač 2“, „Daruvar 1“, „Daruvar 2“, „Marinci“, „Bijelo Brdo“, „Normanci“ i „Koška 1a“.

Nakon završetka radova na pojedinom ŽCP-u provest će se postupak ishođenja odobrenja za puštanje u uporabu Agencije za sigurnost željezničkog prometa te uporabne dozvole koju izdaje nadležno tijelo graditeljstva, što je preduvjet za puštanje uređaja osiguranja ŽCP-a u redovitu funkciju regulacije prometa.

Projektom je predviđeno osiguranje i modernizacija ukupno 94 željezničko-cestovna i jednoga pješačkog prijelaza automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima, a ugovaranje modernizacije preostalih 26 ŽCP-ova u postupku je nabave. Od predviđenih 95 ŽCP-ova 83 su trenutačno osigurana prometnim znakovima, dok je na ostalima osiguranje izvedeno starijim uređajima osiguranja, najčešće mehaničkim branicima.

ŽCP “Podravska” nakon modernizacije

Glavni projekti osiguranja i modernizacije svih obuhvaćenih ŽCP-ova projektirani su u skladu s interoperabilnim standardima. Ugrađena oprema zadovoljavat će osnovne zahtjeve propisane Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (sigurnost, pouzdanost i dostupnost, tehnička kompatibilnost i slično) te će uključivati sigurnosne elemente u skladu s EU-ovom direktivom o sigurnosti željezničkog prometa.

Osnovi su ciljevi Projekta smanjenje razine opasnosti koja proizlazi iz sjecišta dvaju zasebnih prometnih sustava (pruga i cesta), povećanje razine osiguranja željezničko-cestovnih prijelaza, smanjenje broja prometnih nezgoda, a time i smanjenje broja ljudskih žrtava, te smanjenje troškova uzrokovanih prometnim nezgodama. Ukupna vrijednost Projekta iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 22.259.267,41 eura, a sufinancira ga Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Željezničko-cestovni prijelazi i pješački prijelazi (PP) preko pruge križanja su dvaju zasebnih prometnih sustava te sa stajališta sigurnosti predstavljaju točku visokog rizika za sve sudionike u prometu. U slučaju izostanka odgovarajuće razine osiguranja ŽCP-a i PP-a opasnost se znatno uvećava, što potvrđuje broj prometnih nezgoda na prijelazima. Šezdeset posto ukupnog broja nesreća na ŽCP-ovima i PP-ovima dogodio se na prijelazima osiguranima samo cestovnim prometnim znakom. Zato su takvi prijelazi definirani kao tzv. crne točke na željezničkoj mreži. Nesreće sa smrtnim posljedicama česte su na nedovoljno osiguranim prijelazima kao i na lokalnim i nerazvrstanim cestama na kojima vozači ne poštuju prometne propise. Prisutne su i nesreće uzrokovane lošom vidljivošću i to najviše na prijelazima na lokalnim i nerazvrstanim cestama (šumskim i poljskim) te na prijelazima koji se nalaze na nerazvrstanim cestama unutar gradskih područja.

Skip to content